Documentació específica o vinculada als criteris de selecció - M090C

1. - Currículum acadèmic del sol·licitant amb especial atenció a la seva formació en temàtiques vinculades amb els continguts del màster. En qualsevol cas s'indica el nivell de 7,5 (en escala 1/10 o equivalent en altres escales) de nota mitjana com tall per a la Admissió. (50%)

2. - Currículum professional / investigador sol · licitant amb especial atenció a la seva formació en temàtiques vinculades amb els continguts del màster, tant pel que fa referència a l'exercici professional com a l'inici d'una carrera investigadora (40%)

3. - Presentació d'un carta d'intencions motivada que expressi l'interès de cursar el màster (10%). A la carta de motivació l'estudiant hauria d'expressar clarament:

a) Perquè li interessa el plantejament del màster.

b) Quines raons el porten a escollir aquest màster.

c) Què espera obtenir del màster.

d) Perquè escull aquest màster entre altres possibles màsters sobre la temàtica

4.-Es valorarà el coneixement de portuguès