Estudis

Estudis

La Facultat de Belles Arts proposa una oferta d’ensenyaments oficials que es concreta en titulacions de grau, de màster i de doctorat. Així mateix, conscient de la importància que té l’aprenentatge permanent, ofereix cursos de formació continuada: màsters i postgraus propis i cursos d’extensió universitària.

Els estudis de grau són en Belles Arts, en Conservació-Restauració de Béns Culturals i en Disseny.

L’oferta de màsters és àmplia i comprèn estudis especialitzats de temes concrets com ara la producció artística i la recerca, el disseny urbà, la tipografia, la conservació i restauració del patrimoni, les arts visuals, l'educació o la creació artística en general.

Comparteix-ho: