Erasmus+

En què consisteix el programa Erasmus+?

 

L’objectiu del programa ERASMUS+ és promoure el desenvolupament d’un espai europeu d’ensenyament superior (EEES) de qualitat mitjançant la promoció de la mobilitat d’estudiants universitaris entre els països de la Unió Europea, a més dels països de l'Associació Europea de Lliure Comerç i els països d'Europa Central i Oriental.

El programa Erasmus+ funciona a través de la realització d’un període d’estudis a l’estranger, d’un o dos semestres, amb el reconeixement acadèmic a la UB de les assignatures superades a la universitat de destinació, segons un contracte d’estudis establert abans de marxar, i en funció de la càrrega lectiva i contingut. La mobilitat Erasmus es pot fer tant a nivell de grau com a nivell de màster.

Consulta l'oferta de places de mobilitat internacional

Aplicació de sol·licitud

Com puc optar a un programa Erasmus+?

Per poder sol·licitar una plaça Erasmus+ heu de presentar els documents requerits per la UB dins d'el termini establert per cada convocatòria.

Consulta els Requisits generals i el Procés a seguir

Comparteix-ho: