Programa de mobilitat nacional (SICUE)

Per tal de millorar la qualitat de l'educació i en benefici dels estudiants, les universitats espanyoles estableixen sistemes que afavoreixen la mobilitat dels estudiants promocionant el desenvolupament de programes d'intercanvi. 

Per tal de fer realitat aquesta mobilitat entre centres universitaris de Espanya, els Rectors de les universitats espanyoles van signar un conveni marc per l'establiment d'un programa de mobilitat entre universitats espanyoles, el qual es regula pel "Sistema d'intercanvi entre centres universitaris espanyols" - SICUE -, document elaborat per la Conferència de Rectors Universitaris CRUE  inspirant-se en l'experiència del programa Erasmus de la Unió Europea. 

Mitjançant aquest programa, els estudiants d'universitats espanyoles poden realitzar part dels seus estudis en qualsevol de les altres universitats espanyoles amb les que el seu centre tingui establert conveni, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, així com d'adequació al seu perfil curricular.

Comparteix-ho: