Logo Universitat de Barcelona Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals imatge de maquetació
Inici OMPI UB imatge de maquetació
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
 

Mobilitat ERASMUS+. QUÈ ÉS?

ERASMUS+ ESTUDIS: Programa de la Unió Europea per a l’intercanvi d’estudiants entre universitats dels 33 països participants en el programa (28 països membres de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia i Macedònia).
En funció de les places acordades en els convenis signats entre els centres de la UB i els d’aquests països, s’elabora l’oferta de places de mobilitat.

Donat que hi ha conveni de mobilitat signat, l'estudiant no haurà de pagar la matrícula a la universitat de destí.
La mobilitat implica la incorporació dels crèdits superats a l'expedient acadèmic de l'estudiant i al Suplement Europeu del Titol.


ERASMUS+ PRÀCTIQUES: Programa de la Unió Europea per a realització de pràctiques en institucions i empreses dels 33 països participants en el programa (28 països membres de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia i Macedònia).

Cal que l'estudiant contacti, abans de fer la sol·licitud, directament amb la institució o empresa que l’interessi  per obtenir  el document previ d’acceptació que s’ha de presentar junt a la sol·licitud : l’Intership confirmation

Es poden consultar ofertes de pràctiques a:

ESTUDIANTS AMB NECESSITATS ESPECIALS I LA MOBILITAT ERASMUS+: La UB ofereix una sèrie de serveis i assessorament als estudiants amb necessitats especials. Més informació

ESTUDIANTS DE MOBILITAT INTERNACIONAL DE LA UB. DRET A LA INFORMACIÓ: DOCUMENT INFORMATIU

INFORMACIÓ GENERAL:


Termini de presentació: fins el 15/03/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSIONS INFORMATIVES VIRTUALS PROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL 2021-2022

 

ERASMUS+ESTADES DE DOCTORAT. CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA (CURS 2021-2022)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte


OBERTA

 

Des del 15 d'octubre al 15 de novembre de 2021

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA:

Text convocatòria
Annex 1

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:

Ajuda aplicatiu. Estudiants UB
Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

 

 

pendent

OBERTA Escola de Doctorat
Tel. 93 402 17 54

 

 

 

ERASMUS+ PER A ESTADES DE MÀSTER (CURS 2021-2022)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte

OBERTA
Des del 6 de setembre fins el 10 d'octubre de 2021 inclòs

CONVOCATÒRIA DE PLACES DE MOBILITAT PER A ESTADES
D’ESTUDIS PER MÀSTERS DE 60, 90 i 120 CRÈDITS. SEGON SEMESTRE:


Text convocatòria
Annex 1

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:

Ajuda aplicatiu. Estudiants UB
Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

Pendent OBERTA Oficines de Relacions Internacionals UB

 

 

ERASMUS+ ESTUDIS (CURS 2021-2022)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte


RESOLTA

 

Des del 9 de novembre de 2020 fins l'11 de gener de 2021

CONVOCATÒRIA:

Text convocatòria
Annex 1

Esmena a la Convocatòria de places de mobilitat per a estades d'estudis en le marc del Programa ERASMUS+ (CURS 2021-2022)


COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:


Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB i Centres Adscrits:

Ajuda aplicatiu. Estudiants UB
Ajuda aplicatiu. Estudiants Centres Adscrits
Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

 

Esmena a la Resolució definitiva

Resolució definitiva

Resolució provisional

RESOLTA Oficines de Relacions Internacionals UB

 

 

 

ERASMUS+ PRÀCTIQUES (CURS 2021-2022)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte
RESOLTA

 

Del 6 al 30 d'abril de 2021

 

CONVOCATÒRIA PRÀCTIQUES GRADUATS:

Text convocatòria
Annex 1
Intership confirmation

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

- Estudiants Centres Adscrits:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)


Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

Resolució RESOLTA Oficines de Relacions Internacionals UB
Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte

OBERT EL TERCER TERMINI

 

 

Quatre terminis:

1) Per estades de primer o segon semestre o curs acadèmic sencer:
- del 9 de novembre de 2020 a l'11 de gener de 2021

2) Per estades de primer o segon semestre o curs acadèmic sencer:
- del 6 al 30 d’abril de 2021

3) per estades de 2n semestre:
- del 6 de setembre al 5 de novembre de 2021

4) Per estades de 2 i 3 mesos entre l’1 de juny i el 15 de setembre de 2022:
-
del 21 de març al 20 d’abril de 2022

 

 

 

 


CONVOCATÒRIA:


Text convocatòria
Annex 1
Intership confirmation

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

- Estudiants Centres Adscrits:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)


Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

 

 

 


OBERT TERCER TERMINI

 

ERASMUS+ESTADES DE DOCTORAT (CURS 2021-2022)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte


RESOLTA

 

Des del 9 de novembre de 2020 fins l'11 de gener de 2021

CONVOCATÒRIA:

Text convocatòria
Annex 1

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:

Ajuda aplicatiu. Estudiants UB
Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

 

 

Resolució definitiva

Resolució provisional

 

RESOLTA Escola de Doctorat
Tel. 93 402 17 54

 

 

CURS 2020-2021

 

ERASMUS+ESTADES DE DOCTORAT (CURS 2020-2021)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte


RESOLTA

 

Des del 4 de setembre fins el 5 de novembre de 2020

CONVOCATÒRIA:

Text convocatòria
Annex 1

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:

Ajuda aplicatiu. Estudiants UB
Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

 

 

aquí

 

RESOLTA Escola de Doctorat
Tel. 93 402 17 54

 

ERASMUS+ PER A ESTADES DE MÀSTER (CURS 2020-2021)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte

RESOLTA
Des del 4 de setembre fins el 5 d'octubre de 2020

CONVOCATÒRIA DE PLACES DE MOBILITAT PER A ESTADES
D’ESTUDIS PER MÀSTERS DE 60, 90 i 120 CRÈDITS:


Text convocatòria
Annex 1

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:

Ajuda aplicatiu. Estudiants UB
Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

Aquí RESOLTA Oficines de Relacions Internacionals UB

 

ERASMUS+ PRÀCTIQUES (CURS 2020-2021)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte
RESOLTA

 

Des del 4 de setembre fins el 5 de novembre de 2020

 

CONVOCATÒRIA PRÀCTIQUES GRADUATS:

Text convocatòria
Annex 1
Intership confirmation

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

- Estudiants Centres Adscrits:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)


Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

Aquí RESOLTA Oficines de Relacions Internacionals UB

RESOLT QUART TERMINI

 

 

Quatre terminis:

1) Per estades de primer o segon semestre o curs acadèmic sencer:
- del 8 de novembre de 2019 al 10 de gener de 2020

2) Per estades de primer o segon semestre o curs acadèmic sencer:
- de l'1 al 30 d’abril de 2020

3) per estades de 2n semestre:
- del 4 de setembre al 5 de novembre de 2020

4) Per estades de 2 i 3 mesos entre l’1 de juny i el 15 de setembre de 2021:
-
del 22 de març al 21 d’abril de 2021

 

 

 

 


CONVOCATÒRIA:


Text convocatòria
Annex 1 (actualitzat 13/03/2020)
Intership confirmation
Esmena a la Convocatòria

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

- Estudiants Centres Adscrits:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)


Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

 

 

 


QUART TERMINI RESOLT

TERCER TERMINI RESOLT

PRIMER TERMINI: RESOLT

SEGON TERMINI: SUSPÈS FINS A NOU AVÍS

 

 

 

QUIN FINANÇAMENT PODRIA OBTENIR?

Informació sobre possibilitats de finançament un cop assignada una mobilitat d'ERASMUS+ (curs 2021-2022)

   

 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: OMPI
Última actualització o validació: 14.10.2021
imatge de maquetació