Logo Universitat de Barcelona Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals imatge de maquetació
Inici OMPI UB imatge de maquetació
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
 

Mobilitat ERASMUS+. QUÈ ÉS?

ERASMUS+ ESTUDIS: Programa de la Unió Europea per a l’intercanvi d’estudiants entre universitats dels 33 països participants en el programa (28 països membres de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia i Macedònia).
En funció de les places acordades en els convenis signats entre els centres de la UB i els d’aquests països, s’elabora l’oferta de places de mobilitat.

Donat que hi ha conveni de mobilitat signat, l'estudiant no haurà de pagar la matrícula a la universitat de destí.
La mobilitat implica la incorporació dels crèdits superats a l'expedient acadèmic de l'estudiant i al Suplement Europeu del Titol.


ERASMUS+ PRÀCTIQUES: Programa de la Unió Europea per a realització de pràctiques en institucions i empreses dels 33 països participants en el programa (28 països membres de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia i Macedònia).

Cal que l'estudiant contacti, abans de fer la sol·licitud, directament amb la institució o empresa que l’interessi  per obtenir  el document previ d’acceptació que s’ha de presentar junt a la sol·licitud : l’Intership confirmation

Es poden consultar ofertes de pràctiques a:

ESTUDIANTS AMB NECESSITATS ESPECIALS I LA MOBILITAT ERASMUS+: La UB ofereix una sèrie de serveis i assessorament als estudiants amb necessitats especials. Més informació

INFORMACIÓ GENERAL:


 

 

ERASMUS+ ESTUDIS DINS LA UE (CURS 2018-2019)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte
OBERTA del 4 de setembre de 2018 fins al 10 d'octubre de 2018

CONVOCATÒRIA:

Convocatòria de places de mobilitat per a estades d'estudis per Màsters de 60, 90 i 120 crèdits en el marc del programa ERASMUS+ de la EACEA
(segon semestre curs 2018-2019)


- Annex 1

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:
Ajuda aplicatiu
Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)pendent

 

OBERTA Oficines de Relacions Internacionals UB


RESOLTA

 

Des del 9 de novembre de 2017 fins l'11 de gener de 2018

CONVOCATÒRIA:

Text convocatòria
Annex 1

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:
Ajuda aplicatiu
Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

Estudiants Centres Adscrits:
Ajuda aplicatiu
Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

 

Resolució definitiva

Resolució provisional

 

RESOLTA Oficines de Relacions Internacionals UB


ERASMUS+ PRÀCTIQUES (CURS 2018-2019)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte

OBERTA:

Modalitat A: per estades de segon semestre

 

MODALITAT A, Tres terminis:

1) Per estades de primer o segon semestre o curs acadèmic sencer:
- Del 9 de novembre de 2017 fins l'11 de gener de 2018

2) per estades de 2n semestre:
- Del 4 de setembre de 2018 fins al 16 d'octubre de 2018

3) Per estades de 2 i 3 mesos entre l’1 de juny i el 15 de setembre de 2019:
-
Del 2 d’abril de 2019 fins al 6 de maig de 2019

 

MODALITAT B (graduats). Dos terminis:

1) Per estudiants que es graduïn el febrer de 2018, per estades d’1 de juny de 2018 a 1 de juny de 2019:
- Del 9 de novembre de 2017 a l'11 de gener de 2018.

1) Per estudiants que es graduïn al juny o setembre , per estades d’1 de setembre de 2018 a 1 de setembre de 2019:
- Del 3 d’abril de 2018 al 4 de maig de 2018

 

 

CONVOCATÒRIA:

Text convocatòria
Atenció!!
: correcció de la convocatòria

Annex 1
Intership confirmation

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

- Estudiants Centres Adscrits:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)


Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

 

 

 


pendent

OBERTA:

Modalitat A: per estades de segon semestre

 

 

 

 

 

 

ERASMUS+ ESTUDIS DINS LA UE (CURS 2017-2018)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte
RESOLTA del 8 de setembre de 2017 fins al 6 de novembre de 2017

CONVOCATÒRIA:

Convocatòria de places de mobilitat per a estades d'estudis per Màsters de 60 i 90 crèdits en el marc del programa ERASMUS+ de la EACEA
(segon semestre curs 2017-2018)


- Annex 1

- Annex

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

Ajuda aplicatiu
Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)Resolució

 

Resolució de l'Annex a la convocatòria Erasmus estudis curs 2017/2018 Beques EIT health

RESOLTA Oficines de Relacions Internacionals UB
RESOLTA del 17 de juliol al 12 de setembre de 2017 Resolució RESOLTA Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat d'Economia i Empresa


RESOLTA

 

Des del 9 de novembre de 2016 fins el 9 de gener de 2017

CONVOCATÒRIA:

Text convocatòria
Annex 1

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:
Ajuda aplicatiu
Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

Estudiants Centres Adscrits:
Ajuda aplicatiu
Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

 

Resolució definitva

Resolució provisional

RESOLTA Oficines de Relacions Internacionals UB

 

 

 

ERASMUS+ PRÀCTIQUES (CURS 2017-2018)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte
RESOLTA (PRIMER I SEGON TERMINI)

 

Per a estudiants de Grau i Màster, tres terminis:

1) Per estades de primer o segon semestre o curs acadèmic sencer:
- Del 9 de novembre de 2016 fins al 9 de gener de 2017

2) per estades de 2n semestre:
- Del 4 de setembre de 2017 fins al 6 de novembre de 2017

3) Per estades de 2 i 3 mesos entre l’1 de juny i el 15 de setembre de 2018:
-
Del 2 d’abril de 2018 fins al 4 de maig de 2018

 

Per a estudiants graduats, dos terminis:

1) Per estudiants que es graduïn el febrer de 2017, per estades de l'1 de juny de 2017 a l'1 de juny de 2018:
- Del 9 de novembre de 2016 al 9 de gener de 2017.

1) Per estudiants que es graduïn al juny o setembre, per estades de l'1 de setembre de 2017 a l'1 de setembre de 2018:
- Del 3 d’abril de 2017 al 5 de maig de 2017

 

 

CONVOCATÒRIA:

Text convocatòria
Annex 1
Intership confirmation

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

- Estudiants Centres Adscrits:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)


Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

 

 

 


Resolució definitiva Primer Termini (Per estades de primer o segon semestre o curs acadèmic sencer)

Resolució provisional

Resolució Segon Termini

Esmena a la Resolució del Segon Termini

Resolució Tercer Termini

Esmena a la Resolució del Tercer Termini

Segona Esmena del Tercer Termini

RESOLTA (Primer Termini)

RESOLTA (Segon Termini)

 

 

QUIN FINANÇAMENT PODRIA OBTENIR?

Informació sobre possibilitats de finançament un cop assignada una mobilitat d'ERASMUS+ (curs 2018-2019)

   

 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: OMPI
Última actualització o validació: 06.09.2018
imatge de maquetació