Logo Universitat de Barcelona Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals imatge de maquetació
Inici OMPI UB imatge de maquetació
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
 

Mobilitat ERASMUS+. QUÈ ÉS?

ERASMUS+ ESTUDIS: Programa de la Unió Europea per a l’intercanvi d’estudiants entre universitats dels 33 països participants en el programa (28 països membres de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia i Macedònia).
En funció de les places acordades en els convenis signats entre els centres de la UB i els d’aquests països, s’elabora l’oferta de places de mobilitat.

Donat que hi ha conveni de mobilitat signat, l'estudiant no haurà de pagar la matrícula a la universitat de destí.
La mobilitat implica la incorporació dels crèdits superats a l'expedient acadèmic de l'estudiant i al Suplement Europeu del Titol.


ERASMUS+ PRÀCTIQUES: Programa de la Unió Europea per a realització de pràctiques en institucions i empreses dels 33 països participants en el programa (28 països membres de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia i Macedònia).

Cal que l'estudiant contacti, abans de fer la sol·licitud, directament amb la institució o empresa que l’interessi  per obtenir  el document previ d’acceptació que s’ha de presentar junt a la sol·licitud : l’Intership confirmation

Es poden consultar ofertes de pràctiques a:

ESTUDIANTS AMB NECESSITATS ESPECIALS I LA MOBILITAT ERASMUS+: La UB ofereix una sèrie de serveis i assessorament als estudiants amb necessitats especials. Més informació

INFORMACIÓ GENERAL:


ERASMUS+ ESTUDIS (CURS 2019-2020)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte


OBERTA

 

Des del 9 de novembre de 2018 fins l'10 de gener de 2019

CONVOCATÒRIA:

Text convocatòria
Annex 1

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:
Ajuda aplicatiu
Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

Estudiants Centres Adscrits:
Ajuda aplicatiu
Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

 

Pendent

 

OBERTA Oficines de Relacions Internacionals UB


ERASMUS+ PRÀCTIQUES (CURS 2019-2020)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte

OBERTA

 

Quatre terminis:

1) Per estades de primer o segon semestre o curs acadèmic sencer:
- del 9 de novembre de 2018 al 10 de gener de 2019

2) Per estades de primer o segon semestre o curs acadèmic sencer:
- del 2 d’abril de 2019 al 6 de maig de 2019

3) per estades de 2n semestre:
- del 9 de setembre de 2019 al 6 de novembre de 2019

4) Per estades de 2 i 3 mesos entre l’1 de juny i el 15 de setembre de 2020:
-
de l’1 al 30 d’abril de 2019

 

 

 

 

CONVOCATÒRIA:

Text convocatòria
Annex 1
Intership confirmation

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

- Estudiants Centres Adscrits:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)


Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

 

 

 


Pendent

OBERTA

 

 

 

 

 

 

ERASMUS+ ESTUDIS DINS LA UE (CURS 2018-2019)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte
RESOLTA del 4 de setembre de 2018 fins al 10 d'octubre de 2018

CONVOCATÒRIA:

Convocatòria de places de mobilitat per a estades d'estudis per Màsters de 60, 90 i 120 crèdits en el marc del programa ERASMUS+ de la EACEA
(segon semestre curs 2018-2019)


- Annex 1

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:
Ajuda aplicatiu
Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)aquí

Esmena

 

RESOLTA Oficines de Relacions Internacionals UB


RESOLTA

 

Des del 9 de novembre de 2017 fins l'11 de gener de 2018

CONVOCATÒRIA:

Text convocatòria
Annex 1

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:
Ajuda aplicatiu
Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

Estudiants Centres Adscrits:
Ajuda aplicatiu
Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

 

Resolució provisional de l'ampliació de places

Resolució definitiva

Resolució provisional

 

RESOLTA Oficines de Relacions Internacionals UB


ERASMUS+ PRÀCTIQUES (CURS 2018-2019)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte

OBERTA:

Modalitat A: per estades de segon semestre

 

MODALITAT A, Tres terminis:

1) Per estades de primer o segon semestre o curs acadèmic sencer:
- Del 9 de novembre de 2017 fins l'11 de gener de 2018

2) per estades de 2n semestre:
- Del 4 de setembre de 2018 fins al 16 d'octubre de 2018

3) Per estades de 2 i 3 mesos entre l’1 de juny i el 15 de setembre de 2019:
-
Del 2 d’abril de 2019 fins al 6 de maig de 2019

 

MODALITAT B (graduats). Dos terminis:

1) Per estudiants que es graduïn el febrer de 2018, per estades d’1 de juny de 2018 a 1 de juny de 2019:
- Del 9 de novembre de 2017 a l'11 de gener de 2018.

1) Per estudiants que es graduïn al juny o setembre , per estades d’1 de setembre de 2018 a 1 de setembre de 2019:
- Del 3 d’abril de 2018 al 4 de maig de 2018

 

 

CONVOCATÒRIA:

Text convocatòria
Atenció!!
: correcció de la convocatòria

Annex 1
Intership confirmation

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

- Estudiants Centres Adscrits:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)


Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

 

 

 


OBERTA:

Modalitat A: per estades de segon semestre

 

 

 

 

 

 

 

QUIN FINANÇAMENT PODRIA OBTENIR?

Informació sobre possibilitats de finançament un cop assignada una mobilitat d'ERASMUS+ (curs 2019-2020)

   

 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: OMPI
Última actualització o validació: 09.11.2018
imatge de maquetació