Logo Universitat de Barcelona Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals imatge de maquetació
Inici OMPI UB imatge de maquetació
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
 

Mobilitat ERASMUS+. QUÈ ÉS?

ERASMUS+ ESTUDIS: Programa de la Unió Europea per a l’intercanvi d’estudiants entre universitats dels 33 països participants en el programa (28 països membres de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia i Macedònia).
En funció de les places acordades en els convenis signats entre els centres de la UB i els d’aquests països, s’elabora l’oferta de places de mobilitat.

Donat que hi ha conveni de mobilitat signat, l'estudiant no haurà de pagar la matrícula a la universitat de destí.
La mobilitat implica la incorporació dels crèdits superats a l'expedient acadèmic de l'estudiant i al Suplement Europeu del Titol.


ERASMUS+ PRÀCTIQUES: Programa de la Unió Europea per a realització de pràctiques en institucions i empreses dels 33 països participants en el programa (28 països membres de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia i Macedònia).

Cal que l'estudiant contacti, abans de fer la sol·licitud, directament amb la institució o empresa que l’interessi  per obtenir  el document previ d’acceptació que s’ha de presentar junt a la sol·licitud : l’Intership confirmation

Es poden consultar ofertes de pràctiques a:

ESTUDIANTS AMB NECESSITATS ESPECIALS I LA MOBILITAT ERASMUS+: La UB ofereix una sèrie de serveis i assessorament als estudiants amb necessitats especials. Més informació

ESTUDIANTS DE MOBILITAT INTERNACIONAL DE LA UB. DRET A LA INFORMACIÓ: DOCUMENT INFORMATIU

INFORMACIÓ GENERAL:


NOTA IMPORTANT!!!

MODIFICACIÓ DE LES DATES DE PUBLICACIÓ DE LES RESOLUCIUONS DE LES CONVOCATÒRIES DE MOBILITAT INTERNACIONAL:

  • Resolució provisional: 27/02/2019
  • Resolució definitiva: 25/03/2019

 

NOVETAT:

Convocatòria del Programa de “Becas Santander Erasmus” per al Curs 2019-2020
Termini de presentació: fins el 28 de febrer de 2019

 

 

 

 

 

 

ERASMUS+ ESTUDIS (CURS 2019-2020)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte

OBERTA

Des del 4 de setembre fins el 10 d'octubre de 2019

CONVOCATÒRIA de places de mobilitat per a estades d'estudis per Màsters de 60, 90 i 120 crèdits en el marc del Progarma ERASMUS+ de l'EACA (Segon semestre Curs 2019-2020):

Text convocatòria
Annex 1

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística:
- llistat CIC
- llistat ACLES

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)
Ajuda aplicatiu

 

pendent OBERTA Oficines de Relacions Internacionals UB


RESOLTA

 

Des del 9 de novembre de 2018 fins l'10 de gener de 2019

CONVOCATÒRIA:

Text convocatòria
Annex 1

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:
Ajuda aplicatiu
Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

Estudiants Centres Adscrits:
Ajuda aplicatiu
Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

 

Segona esmena a la Resolució definitiva

Esmena a la Resolució definitiva

Resolució definitiva

Resolució provisional

 

RESOLTA Oficines de Relacions Internacionals UB


ERASMUS+ ESTUDIS DOCTORAT (CURS 2019-2020)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte


RESOLTA

 

Des del 15 de maig fins el 14 de juny de 2019

CONVOCATÒRIA:

Text convocatòria
Annex 1

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística:
- llistat CIC
- llistat ACLES

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

Aplicació. Portal SOP

 

aquí

 

RESOLTA Escola de Doctorat
internacional.edub@ub.edu
Tel. 93 403 40 19

 

ERASMUS+ PRÀCTIQUES (CURS 2019-2020)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte

RESOLTS EL PRIMER I SEGON TERMINIS

 

Quatre terminis:

1) Per estades de primer o segon semestre o curs acadèmic sencer:
- del 9 de novembre de 2018 al 10 de gener de 2019

2) Per estades de primer o segon semestre o curs acadèmic sencer:
- del 2 d’abril de 2019 al 6 de maig de 2019

3) per estades de 2n semestre:
- del 9 de setembre de 2019 al 6 de novembre de 2019

4) Per estades de 2 i 3 mesos entre l’1 de juny i el 15 de setembre de 2020:
-
de l’1 al 30 d’abril de 2020

 

 

 

 

CONVOCATÒRIA:

Text convocatòria
Annex 1
Intership confirmation

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística:
- llistat CIC
- llistat ACLES

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

- Estudiants Centres Adscrits:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)


Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

 

 

 


RESOLTS EL PRIMER I SEGON TERMINIS

 

 

 

 

 

ERASMUS+ PRÀCTIQUES GRADUATS (CURS 2019-2020)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte

RESOLTA

 

Del 2 d’abril al 6 de maig de 2019

 

 

 

 

CONVOCATÒRIA:

Text convocatòria
Annex 1
Intership confirmation

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística:
- llistat CIC
- llistat ACLES

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

- Estudiants Centres Adscrits:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)


Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

 

 

 


RESOLTA

 

 

 

 

 

 

 

QUIN FINANÇAMENT PODRIA OBTENIR?

Informació sobre possibilitats de finançament un cop assignada una mobilitat d'ERASMUS+ (curs 2019-2020)

   

 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: OMPI
Última actualització o validació: 20.09.2019
imatge de maquetació