Logo Universitat de Barcelona Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals imatge de maquetació
Inici OMPI UB imatge de maquetació
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
 

Mobilitat ERASMUS+. QUÈ ÉS?

ERASMUS+ ESTUDIS: Programa de la Unió Europea per a l’intercanvi d’estudiants entre universitats dels 33 països participants en el programa (28 països membres de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia i Macedònia).
En funció de les places acordades en els convenis signats entre els centres de la UB i els d’aquests països, s’elabora l’oferta de places de mobilitat.

Donat que hi ha conveni de mobilitat signat, l'estudiant no haurà de pagar la matrícula a la universitat de destí.
La mobilitat implica la incorporació dels crèdits superats a l'expedient acadèmic de l'estudiant i al Suplement Europeu del Titol.


ERASMUS+ PRÀCTIQUES: Programa de la Unió Europea per a realització de pràctiques en institucions i empreses dels 33 països participants en el programa (28 països membres de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia i Macedònia).

Cal que l'estudiant contacti, abans de fer la sol·licitud, directament amb la institució o empresa que l’interessi  per obtenir  el document previ d’acceptació que s’ha de presentar junt a la sol·licitud : l’Intership confirmation

Es poden consultar ofertes de pràctiques a:

ESTUDIANTS AMB NECESSITATS ESPECIALS I LA MOBILITAT ERASMUS+: La UB ofereix una sèrie de serveis i assessorament als estudiants amb necessitats especials. Més informació

ESTUDIANTS DE MOBILITAT INTERNACIONAL DE LA UB. DRET A LA INFORMACIÓ: DOCUMENT INFORMATIU

INFORMACIÓ GENERAL:


NOTA IMPORTANT!!!

MODIFICACIÓ DE LES DATES DE PUBLICACIÓ DE LES RESOLUCIUONS DE LES CONVOCATÒRIES DE MOBILITAT INTERNACIONAL:

  • Resolució provisional: 27/02/2019
  • Resolució definitiva: 25/03/2019

 

NOVETAT:

Convocatòria del Programa de “Becas Santander Erasmus” per al Curs 2019-2020
Termini de presentació: fins el 28 de febrer de 2019

 

 

 

 

 

ERASMUS+ ESTUDIS DOCTORAT (CURS 2019-2020)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte


RESOLTA

 

Des del 15 de maig fins el 14 de juny de 2019

CONVOCATÒRIA:

Text convocatòria
Annex 1

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística:
- llistat CIC
- llistat ACLES

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

Aplicació. Portal SOP

 

aquí

 

RESOLTA Escola de Doctorat
internacional.edub@ub.edu
Tel. 93 403 40 19

 

ERASMUS+ ESTUDIS (CURS 2019-2020)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte


RESOLTA

 

Des del 9 de novembre de 2018 fins l'10 de gener de 2019

CONVOCATÒRIA:

Text convocatòria
Annex 1

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:
Ajuda aplicatiu
Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

Estudiants Centres Adscrits:
Ajuda aplicatiu
Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

 

Segona esmena a la Resolució definitiva

Esmena a la Resolució definitiva

Resolució definitiva

Resolució provisional

 

RESOLTA Oficines de Relacions Internacionals UB


ERASMUS+ PRÀCTIQUES (CURS 2019-2020)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte

RESOLTS EL PRIMER I SEGON TERMINIS

 

Quatre terminis:

1) Per estades de primer o segon semestre o curs acadèmic sencer:
- del 9 de novembre de 2018 al 10 de gener de 2019

2) Per estades de primer o segon semestre o curs acadèmic sencer:
- del 2 d’abril de 2019 al 6 de maig de 2019

3) per estades de 2n semestre:
- del 9 de setembre de 2019 al 6 de novembre de 2019

4) Per estades de 2 i 3 mesos entre l’1 de juny i el 15 de setembre de 2020:
-
de l’1 al 30 d’abril de 2019

 

 

 

 

CONVOCATÒRIA:

Text convocatòria
Annex 1
Intership confirmation

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística:
- llistat CIC
- llistat ACLES

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

- Estudiants Centres Adscrits:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)


Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

 

 

 


RESOLTS EL PRIMER I SEGON TERMINIS

 

 

 

 

 

ERASMUS+ PRÀCTIQUES GRADUATS (CURS 2019-2020)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte

RESOLTA

 

Del 2 d’abril al 6 de maig de 2019

 

 

 

 

CONVOCATÒRIA:

Text convocatòria
Annex 1
Intership confirmation

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística:
- llistat CIC
- llistat ACLES

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

- Estudiants Centres Adscrits:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)


Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

 

 

 


RESOLTA

 

 

 

 

 

ERASMUS+ ESTUDIS DINS LA UE (CURS 2018-2019)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte
RESOLTA del 4 de setembre de 2018 fins al 10 d'octubre de 2018

CONVOCATÒRIA:

Convocatòria de places de mobilitat per a estades d'estudis per Màsters de 60, 90 i 120 crèdits en el marc del programa ERASMUS+ de la EACEA
(segon semestre curs 2018-2019)


- Annex 1

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:
Ajuda aplicatiu
Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)aquí

Esmena

 

RESOLTA Oficines de Relacions Internacionals UB


RESOLTA

 

Des del 9 de novembre de 2017 fins l'11 de gener de 2018

CONVOCATÒRIA:

Text convocatòria
Annex 1

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:
Ajuda aplicatiu
Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

Estudiants Centres Adscrits:
Ajuda aplicatiu
Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

 

Tercera Resolució de l'ampliació de places

Segona Resolució de l'ampliació de places

Resolució provisional de l'ampliació de places

Resolució definitiva

Resolució provisional

 

RESOLTA Oficines de Relacions Internacionals UB


ERASMUS+ PRÀCTIQUES (CURS 2018-2019)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte

RESOLT EL TERCER TERMINI. PRÀCTIQUES ESTIU

 

 

MODALITAT A, Tres terminis:

1) Per estades de primer o segon semestre o curs acadèmic sencer:
- Del 9 de novembre de 2017 fins l'11 de gener de 2018

2) per estades de 2n semestre:
- Del 4 de setembre de 2018 fins al 16 d'octubre de 2018

3) Per estades de 2 i 3 mesos entre l’1 de juny i el 15 de setembre de 2019:
-
Del 2 d’abril de 2019 fins al 6 de maig de 2019

 

 

 

CONVOCATÒRIA:

Text convocatòria
Atenció!!
: correcció de la convocatòria

Annex 1
Intership confirmation

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística:
- llistat CIC
- llistat ACLES

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

- Estudiants Centres Adscrits:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)


Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

 

 

 


RESOLT EL TERCER TERMINI. PRÀCTIQUES ESTIU

 

 

 

 

 

 

 

QUIN FINANÇAMENT PODRIA OBTENIR?

Informació sobre possibilitats de finançament un cop assignada una mobilitat d'ERASMUS+ (curs 2019-2020)

   

 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: OMPI
Última actualització o validació: 17.07.2019
imatge de maquetació