Logo Universitat de Barcelona Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals imatge de maquetació
Inici OMPI UB imatge de maquetació
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
 

Mobilitat ERASMUS+. QUÈ ÉS?

ERASMUS+ ESTUDIS: Programa de la Unió Europea per a l’intercanvi d’estudiants entre universitats dels 33 països participants en el programa (28 països membres de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia i Macedònia).
En funció de les places acordades en els convenis signats entre els centres de la UB i els d’aquests països, s’elabora l’oferta de places de mobilitat.

Donat que hi ha conveni de mobilitat signat, l'estudiant no haurà de pagar la matrícula a la universitat de destí.
La mobilitat implica la incorporació dels crèdits superats a l'expedient acadèmic de l'estudiant i al Suplement Europeu del Titol.


ERASMUS+ PRÀCTIQUES: Programa de la Unió Europea per a realització de pràctiques en institucions i empreses dels 33 països participants en el programa (28 països membres de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia i Macedònia).

Cal que l'estudiant contacti, abans de fer la sol·licitud, directament amb la institució o empresa que l’interessi  per obtenir  el document previ d’acceptació que s’ha de presentar junt a la sol·licitud : l’Intership confirmation

Es poden consultar ofertes de pràctiques a:

ESTUDIANTS AMB NECESSITATS ESPECIALS I LA MOBILITAT ERASMUS+: La UB ofereix una sèrie de serveis i assessorament als estudiants amb necessitats especials. Més informació

ESTUDIANTS DE MOBILITAT INTERNACIONAL DE LA UB. DRET A LA INFORMACIÓ: DOCUMENT INFORMATIU

INFORMACIÓ GENERAL:


SESSIONS INFORMATIVES VIRTUALS PROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL 2022-2023

Convocatòria de beques Santander Erasmus 2023-2024

Termini de presentació: Del 16/11/2022 al 14/03/2023

OBERTA

 

 

 

 

 

 

CURS 2023-2024

 

ERASMUS+ ESTUDIS (CURS 2023-2024)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Reclamació de documentació Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte


TANCADA

 

Del 07/11/2022 a l'11/01/2023

CONVOCATÒRIA:

f Text convocatòria
f Annex 1COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:


f Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB i Centres Adscrits:

f Ajuda aplicatiu.
f Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

Reclamació de documentació

 

Resolució provisional

Resolució definitiva

TANCADA Oficines de Relacions Internacionals UB

 

ERASMUS+ PRÀCTIQUES (CURS 2023-2024)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Reclamació de documentació Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte

TANCAT EL PRIMER TERMINI

 

 

Tres terminis:

1) Per estades de primer o segon semestre o curs acadèmic sencer:

- del 7 de novembre de 2022 a l'11 de gener de 2023

2) Per estades de primer o segon semestre o curs acadèmic sencer:
- del 14 al 28 d'abril de 2023

3) per estades de 2n semestre:
- del 5 de setembre al 3 de novembre de 2023

 

 

 

 


CONVOCATÒRIA:F Text convocatòria
F Annex 1
F Intership confirmation

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

F Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB i Centres Adscrits:
F Ajuda aplicatiu
F Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

 

 

 


Reclamació de documentació

Resolució provisional

Resolució definitiva

TANCAT EL PRIMER TERMINI

 

 

CURS 2022-2023

ERASMUS+ ESTUDIS PER A MÀSTERS DE 60, 90 I 120 CRÈDITS (CURS 2022-2023)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte


RESOLTA

 

Des del 5 de setembre al 4 de novembre de 2022

CONVOCATÒRIA:

f Text convocatòria
f Annex 1


COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:


f Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB i Centres Adscrits:

f Ajuda aplicatiu.
f Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

 

Resolució RESOLTA Oficines de Relacions Internacionals UB

 

 

BLENDED INTENSIVE PROGRAMME (BIP)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte
RESOLTA del 5 d'octubre de 2022 al 4 de novembre de 2022

Convocatòria de places de mobilitat en el marc d’un Blended Intensive Programme (BIP) en el que participa la Facultat de d’Economia i Empresa:
Bauhaus Summer School: Fearless politics. Municipalist movements and the difficulty of the plains.

Text Convocatòria

Sol·licitud

Aquí RESOLTA Oficines de Relacions Internacionals UB
RESOLTA Del 12 al 27 de setembre de 2022

Convocatòria extraordinària BIP-Educació: "Early Childhood Education in European Countries"

Text Convocatòria

Resolució RESOLTA Oficines de Relacions Internacionals UB

RESOLTA

 

Del 21/06/2022 al 04/07/2022

BIP-Belles Arts: "Trobades artístiques. investigació in situ Documenta 15"

Convocatòria

Sol·licitud

RESOLTA

RESOLTA

 

Del 21/06/2022 al 04/07/2022

BIP-Educació: "Early Childhood Education in European Countries"

Esmena a la Convocatòria

Convocatòria

Sol·licitud

RESOLTA

 

 

ERASMUS+ PRÀCTIQUES PER A GRADUATS (CURS 2022-2023)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Reclamació de documentació Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte

RESOLTA

 

 
Fins el 29 d'abril de 2022

 

 

 

 


CONVOCATÒRIA:


F Text convocatòria
F Annex 1
F Intership confirmation

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

F Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB i Centres Adscrits:
F Ajuda aplicatiu
F Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

 

 

 


Resolució d'esmena de documentació

RESOLTA

 

 

 

ERASMUS+ ESTUDIS (CURS 2022-2023)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Reclamació de documentació Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte


RESOLTA

 

Ampliació del termini: 17 de gener de 2022

Des del 13 de desembre de 2021 fins al 15 de gener de 2022

CONVOCATÒRIA:

Esmena de modificació de calendari

Esmena d'ampliació de termini

f Text convocatòria
f Annex 1


COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:


f Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB i Centres Adscrits:

f Ajuda aplicatiu.
f Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

 

 

Resolució extraordinària d'esmena de documentació

Resolució d'esmena de documentació

Esmena de la Resolució definitiva nou

Resolució definitiva


Resolució provisional

RESOLTA Oficines de Relacions Internacionals UB

ERASMUS+ PRÀCTIQUES (CURS 2022-2023)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Reclamació de documentació Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte

RESOLT EL TERCER TERMINI

 

 

Tres terminis:

1) Per estades de primer o segon semestre o curs acadèmic sencer:
Ampliació del termini: 17 de gener de 2022

- del 13 de desembre de 2021 al 15 de gener de 2022

2) Per estades de primer o segon semestre o curs acadèmic sencer:
- del 4 al 29 d’abril de 2022

3) per estades de 2n semestre:
- del 5 de setembre al 4 de novembre de 2022

 

 

 

 


CONVOCATÒRIA:Esmena de modificació de calendari

Esmena d'ampliació de termini

F Text convocatòria
F Annex 1
F Intership confirmation

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

F Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB i Centres Adscrits:
F Ajuda aplicatiu
F Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

 

 

 


Esmena de documentació a la Resolució definitiva (segon termini)

Resolució extraordinària d'esmena de documentació

Resolució d'esmena de documentació

 

RESOLT EL TERCER TERMINI

RESOLT EL SEGON TERMINI

 

RESOLT EL PRIMER TERMINI

 

 

 

CURS 2021-2022

 

ERASMUS+ESTADES DE DOCTORAT. CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA (CURS 2021-2022)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte


OBERTA

 

Des del 15 d'octubre al 15 de novembre de 2021

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA:

Text convocatòria
Annex 1

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:

Ajuda aplicatiu. Estudiants UB
Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

 

 

aquí nou

OBERTA Escola de Doctorat
Tel. 93 402 17 54

 

 

ERASMUS+ PRÀCTIQUES (CURS 2021-2022)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte

RESOLT EL QUART TERMINI

 

 

Quatre terminis:

1) Per estades de primer o segon semestre o curs acadèmic sencer:
- del 9 de novembre de 2020 a l'11 de gener de 2021

2) Per estades de primer o segon semestre o curs acadèmic sencer:
- del 6 al 30 d’abril de 2021

3) per estades de 2n semestre:
- del 6 de setembre al 5 de novembre de 2021

4) Per estades de 2 i 3 mesos entre l’1 de juny i el 15 de setembre de 2022:
-
del 21 de març al 20 d’abril de 2022

 

 

 

 


CONVOCATÒRIA:


Text convocatòria
Annex 1
Intership confirmation

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

- Estudiants Centres Adscrits:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)


Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

 

 

 


RESOLT EL QUART TERMINI

 

QUIN FINANÇAMENT PODRIA OBTENIR?

Informació sobre possibilitats de finançament un cop assignada una mobilitat d'ERASMUS+ (curs 2023-2024)

   

 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: OMPI
Última actualització o validació: 23.03.2023
imatge de maquetació