Logo Universitat de Barcelona Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals imatge de maquetació
Inici OMPI UB imatge de maquetació
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
 

Mobilitat ERASMUS+. QUÈ ÉS?

ERASMUS+ ESTUDIS: Programa de la Unió Europea per a l’intercanvi d’estudiants entre universitats dels 33 països participants en el programa (28 països membres de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia i Macedònia).
En funció de les places acordades en els convenis signats entre els centres de la UB i els d’aquests països, s’elabora l’oferta de places de mobilitat.

Donat que hi ha conveni de mobilitat signat, l'estudiant no haurà de pagar la matrícula a la universitat de destí.
La mobilitat implica la incorporació dels crèdits superats a l'expedient acadèmic de l'estudiant i al Suplement Europeu del Titol.


ERASMUS+ PRÀCTIQUES: Programa de la Unió Europea per a realització de pràctiques en institucions i empreses dels 33 països participants en el programa (28 països membres de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia i Macedònia).

Cal que l'estudiant contacti, abans de fer la sol·licitud, directament amb la institució o empresa que l’interessi  per obtenir  el document previ d’acceptació que s’ha de presentar junt a la sol·licitud : l’Intership confirmation

Es poden consultar ofertes de pràctiques a:

ESTUDIANTS AMB NECESSITATS ESPECIALS I LA MOBILITAT ERASMUS+: La UB ofereix una sèrie de serveis i assessorament als estudiants amb necessitats especials. Més informació

ESTUDIANTS DE MOBILITAT INTERNACIONAL DE LA UB. DRET A LA INFORMACIÓ: DOCUMENT INFORMATIU

INFORMACIÓ GENERAL:


1 de desembre de 2020 a les 10 hores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSIONS INFORMATIVES ALS CENTRES:

CONVOCATÒRIA 2021-2022
INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA (INEFC)
DIA: Dimarts, 10 de novembre
HORA: 11h.
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT. GRAU D'INFERMERIA (Matí)
DIA: Dimecres, 11 de novembre
HORA:12:30h
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT. GRAU D'INFERMERIA (Tarda)
DIA: Dimecres, 11 de novembre
HORA: 16 h
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT. GRAU D'ODONTOLOGIA
DIA: Dimecres, 11 de novembre
HORA: 15 h
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT. GRAU DE MEDICINA I ENGINYERIA BIOMÈDICA
DIA: Dijous, 12 de novembre
HORA: 18 h
FACULTAT D'EDUCACIÓ

Dia: Dijous, 12 de Novembre de 2020
Horari: A partir de les 13h00
Enllaç pel professorat: https://campusvirtual.ub.edu/mod/collaborate/view.php?id=1961879
Enllaç pel col·lectiu d'estudiants: bit.ly/xerradamobinternacional

FACULTAT DE FILOSOFIA
DIA: Dijous, 12 de novembre de 2020
HORA: 14.00h
FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
DIA: Divendres, 13 de novembre de 2020
HORA: 13:45h
ESCOLA SUPERIOR DE RELACIONS PÚBLIQUES (ESERP)
DIA: Dilluns, 16 de novembre de 2020
HORA: 13.45 h
enllaç: es farà des d'un espai privat del Moodle del centre
FACULTAT DE BIOLOGIA
DIA: Dilluns, 16 de novembre de 2020
HORA: de 14.00 a 15:00 h
FACULTAT DE FÍSICA
DIA: Dimecres, 18 de novembre de 2020 
HORA: 13:45 h.
FACULTAT DE MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA
DIA: Dimecres, 18 de novembre de 2020 
HORA: de 14 a 15 h.
FACULTAT DE BELLES ARTS
DIA: Dijous, 19 de novembre de 2020 
HORA: 13:00 h
FACULTAT DE PSICOLOGIA. Sessió informativa sobre mobilitat (Internacional/Sicue) any acadèmic 2021-22
DIA: Dijous, 19 de novembre de 2020 
HORA: 13:30 h
FACULTAT D'INFORMACIÓ I MITJANS AUDIOVISUALS
DIA: Dijous, 19 de novembre de 2020 
HORA: 16.00h
FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA
CETT. GO ABROAD with CETT
DIA: Divendres, 20 de novembre de 2020 
SESSIONS:
- Mobilitat Acadèmica (English) 09:30 - 10:30 h.
- Mobilitat de pràctiques (English) 11:00 - 12:00 h.
- Mobilitat Acadèmica (ES/CA) 11:00 - 12:00 h.
- Mobilitat de pràctiques (ES/CA) 12:30 - 13:30 h.
FACULTAT DE QUÍMICA
DIA: Divendres, 20 de novembre de 2020 
HORA: 13.30h
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA TERRA. Els programes de mobilitat es poden cursar durant el 3er i 4art any del Grau de Geologia o Ciències del Mar
DIA: Dilluns, 23 de novembre de 2020 
HORA: 17h
FACULTAT DE BIOLOGIA. Preparació de les sol·licituds de Mobilitat Internacional 2021-22 i sessions de dubtes:
DIA: Dimarts, 24 de novembre de 2020
HORA: de 9 a 11h
FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA
FACULTAT DE FARMÀCIA I CIÈNCIES DE L'ALIMENTACIÓ. Per alumnes de Torribera
DIA: Dimecres, 25 de novembre de 2020
HORA: 13:15h.
E.U. D'INFERMERIA SANT JOAN DE DÉU
DIA: Dimecres, 25 de novembre de 2020
HORA: de 13 a 14h
enllaç: https://us02web.zoom.us/j/85783830588?pwd=Y0h1YnBDYzJHczRINzFmenBPcDRtUT09
ID de reunión: 857 8383 0588
Codi d'accès: 549298
FACULTAT DE FARMÀCIA I CIÈNCIES DE L'ALIMENTACIÓ. Per alumnes del Campus Diagonal
DIA: Divendres, 27 de novembre de 2020
HORA: 13:15h.
FACULTAT DE BIOLOGIA. Preparació de les sol·licituds de Mobilitat Internacional 2021-22 i sessions de dubtes:
DIA: Divendres, 27 de novembre de 2020
HORA: de 14 a 16h
FACULTAT DE DRET. Sessió informativa sobre la convocatòria de mobilitat internacional per al curs 2021-2022 (Erasmus, Global Faculty UB, Global UB Mobility). 
DIA: Dimecres, 2 de desembre de 2020
HORA: 10 h
FACULTAT DE DRET. Sessió informativa sobre la modalitat Global Faculty UB i mobilitat amb la Xina per al curs 2021-2022. 
DIA: Dimecres, 9 de desembre de 2020
HORA: 10 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERASMUS+ ESTUDIS (CURS 2021-2022)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte


OBERTA

 

Des del 9 de novembre de 2020 fins l'11 de gener de 2021

CONVOCATÒRIA:

Text convocatòria
Annex 1

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB i Centres Adscrits:

Ajuda aplicatiu. Estudiants UB
Ajuda aplicatiu. Estudiants Centres Adscrits
Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

 

pendent

OBERTA Oficines de Relacions Internacionals UB

 

 

 

ERASMUS+ PRÀCTIQUES (CURS 2021-2022)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte

OBERT EL PRIMER TERMINI

 

 

Quatre terminis:

1) Per estades de primer o segon semestre o curs acadèmic sencer:
- del 9 de novembre de 2020 a l'11 de gener de 2021

2) Per estades de primer o segon semestre o curs acadèmic sencer:
- del 6 al 30 d’abril de 2021

3) per estades de 2n semestre:
- del 6 de setembre al 5 de novembre de 2021

4) Per estades de 2 i 3 mesos entre l’1 de juny i el 15 de setembre de 2022:
-
del 21 de març al 20 d’abril de 2022

 

 

 

 


CONVOCATÒRIA:


Text convocatòria
Annex 1
Intership confirmation

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

- Estudiants Centres Adscrits:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)


Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

 

 

 


PENDENT

OBERT PRIMER TERMINI

 

ERASMUS+ESTADES DE DOCTORAT (CURS 2021-2022)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte


OBERTA

 

Des del 9 de novembre de 2020 fins l'11 de gener de 2021

CONVOCATÒRIA:

Text convocatòria
Annex 1

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:

Ajuda aplicatiu. Estudiants UB
Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

 

 

pendent

 

OBERTA Escola de Doctorat
Tel. 93 402 17 54

 

 

CURS 2020-2021

 

ERASMUS+ESTADES DE DOCTORAT (CURS 2020-2021)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte


OBERTA

 

Des del 4 de setembre fins el 5 de novembre de 2020

CONVOCATÒRIA:

Text convocatòria
Annex 1

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:

Ajuda aplicatiu. Estudiants UB
Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

 

 

pendent

 

OBERTA Escola de Doctorat
Tel. 93 402 17 54

 

ERASMUS+ PER A ESTADES DE MÀSTER (CURS 2020-2021)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte

RESOLTA
Des del 4 de setembre fins el 5 d'octubre de 2020

CONVOCATÒRIA DE PLACES DE MOBILITAT PER A ESTADES
D’ESTUDIS PER MÀSTERS DE 60, 90 i 120 CRÈDITS:


Text convocatòria
Annex 1

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:

Ajuda aplicatiu. Estudiants UB
Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

Aquí RESOLTA Oficines de Relacions Internacionals UB

 

ERASMUS+ PRÀCTIQUES (CURS 2020-2021)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte
OBERTA

 

Des del 4 de setembre fins el 5 de novembre de 2020

 

CONVOCATÒRIA PRÀCTIQUES GRADUATS:

Text convocatòria
Annex 1
Intership confirmation

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

- Estudiants Centres Adscrits:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)


Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

pendent OBERTA Oficines de Relacions Internacionals UB

OBERT EL TERCER TERMINI

 

 

Quatre terminis:

1) Per estades de primer o segon semestre o curs acadèmic sencer:
- del 8 de novembre de 2019 al 10 de gener de 2020

2) Per estades de primer o segon semestre o curs acadèmic sencer:
- de l'1 al 30 d’abril de 2020

3) per estades de 2n semestre:
- del 4 de setembre al 5 de novembre de 2020

4) Per estades de 2 i 3 mesos entre l’1 de juny i el 15 de setembre de 2021:
-
del 22 de març al 21 d’abril de 2021

 

 

 

 


CONVOCATÒRIA:


Text convocatòria
Annex 1 (actualitzat 13/03/2020)
Intership confirmation

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

- Estudiants Centres Adscrits:
Ajuda aplicatiu
Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)


Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

 

 

 


OBERT TERCER TERMINI

PRIMER TERMINI: RESOLT

SEGON TERMINI: SUSPÈS FINS A NOU AVÍS

 

 

 

QUIN FINANÇAMENT PODRIA OBTENIR?

Informació sobre possibilitats de finançament un cop assignada una mobilitat d'ERASMUS+ (curs 2021-2022)

   

 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: OMPI
Última actualització o validació: 23.11.2020
imatge de maquetació