Logo Universitat de Barcelona Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals imatge de maquetació
Inici OMPI UB imatge de maquetació
Mobilitat ERASMUS+
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
 
ERASMUS ESTUDIS
 

Convocatòria Extraordinària ERASMUS+ 2014-2015 / RESOLUCIÓ / Modificació de la Resolució

Procediment d'acreditació lingüística
Oferta de places 2014-2015
Formulari de SOL·LICITUD
Consulta de l'estat de la sol·licitud ERASMUS

QUÈ ÉS EL PROGRAMA DE MOBILITAT ERASMUS+?
 

La UB té una llarga tradició en la mobilitat d'estudiants amb finalitat d'estudis en el marc de l'acció ERASMUS des de l'inici del programa el 1987.

El proper curs 2014-2015 s’inicia la nova fase del programa, ERASMUS+ amb noves accions i diferències amb les de l’anterior Programa d’Aprenentatge Permanent. La mobilitat individual d’aprenentatge està emmarcada en l’Acció Clau 1 del nou programa i permetrà als estudiants de la UB fer una estada acadèmica de docència a una universitat dels 34 estats que composen la Unió Europea i els països associats al programa (Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia, Suïssa i l’Antiga República Iugoslava de Macedònia).

La mobilitat té dues característiques fonamentals:

1. Un ajut econòmic, si s'acompleixen els requisits establerts al programa, segons els següents criteris:

- Distribució de països segons el nivell de vida:

Grup 1: Països del programa amb nivell de vida superior

Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, Suècia i Suïssa

Grup 2 : Països del programa amb nivell de vida mig

Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Espanya, Grècia, Islàndia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, República Txeca i Turquia

Grup 3 : Països del programa amb nivell de vida inferior

Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Romania i antiga República Iugoslava de Macedònia

- Distribució de l’ajut econòmic segons el país d’acollida i l’acció de mobilitat:

Estades en Països de:

Estades d’Estudis (*)

Grup 1

300€ / mes

Grup 2

250€ / mes

Grup 3

200€ / mes

(*) Finançament d’estades per estudis per un mínim de 3 mesos i un màxim de 5 mesos. Les estades de durada superior no rebran finançament per la diferència de mesos.

Els beneficiaris de mobilitats en modalitat d’estudis en situació de desavantatge econòmic, podran gaudir d’un ajut mensual addicional de 100€ per una durada màxima de 5 mesos. Aquest ajut dependrà de les condicions que en el seu moment estableixi l’OAPEE.

2. El posterior reconeixement a la UB dels estudis cursats a la universitat europea, sempre que aquest hagi estat acordat abans de l'estada.

A més permet:

  1. Aprendre noves metodologies de treball i adquirir noves habilitats
  2. Reforçar l'ús d'altres llengües
  3. Dotar l'expedient i el currículum dels estudiants de més valor en el mercat de treball
  4. Guanyar en maduresa, tolerància, confiança i iniciativa
  5. Descobrir i compartir altres maneres de viure en altres cultures

Més de 11.000 estudiants de la UB ja han gaudit de l'experiència i han enriquit així el seu currículum acadèmic i el seu bagatge personal gràcies a aquest programa.
Període d'estudis: el període pot ser d’entre 3 i 12 mesos consecutius i sempre dins un curs acadèmic de la UB fins el 30 de setembre.
Matrícula: l'estudiant ha d'estar matriculat a la UB en l'ensenyament i el curs acadèmic de la convocatòria de l'intercanvi però estarà exempt del pagament de les taxes acadèmiques a la universitat estrangera de destinació. Només eventualment però, se'l podria exigir el pagament de petites taxes obligatòries corresponents a assegurances, sindicats d'estudiants, utilització de diversos materials, etc., en les mateixes condicions que els estudiants locals.

 
CONVOCATÒRIA 2014-2015


Convocatòria general. Els requisits generals (tipus d'ensenyament, crèdits mínims cursats, crèdits mínims pendents, etc.) així com el procediment per a l'acreditació del nivell de capacitació lingüística són establerts a la Convocatòria de cada curs.

Convocatòria ERASMUS+ general 2014-2015

Resolució / Modificació de la resolució

Convocatòria Extraordinària ERASMUS+ 2014-2015

Requisits i documentació específica dels centres de la UB. Els requisits i la documentació específica que es sol·licita per part de cada centre de la UB s'han de consultar a les webs i oficines de les unitats de relacions internacionals del centre d'estudis.

OFERTA DE PLACES 2014-2015

Consultar: Oficines de relacions internacionals als centres de la UB

PROCEDIMENT D'ACREDITACIÓ LINGÜÍSTICA
Instruccions per a l'acreditació lingüística 2014-2015

Esquema del procediment d'acreditació lingüística

Calendari de proves de l'EIM
 
FORMULARIS
 

Formulari de sol·licitud

 
CONSULTA DE L'ESTAT DE LA SOL·LICITUD ERASMUS

Estat de la sol·licitud
 
 
Resolució de la Convocatòria. Curs 2014/2015 / Modificació de la resolució
 


Convocatòria Extraordinària ERASMUS+ 2014-2015 / RESOLUCIÓ / Modificació de la Resolució

 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: OMPI
Última actualització o validació: 23.07.2014
imatge de maquetació