Reconeixement de crèdits de dobles titulacions

Els estudiants que s'han matriculat d’itineraris dobles poden sol·licitar dos reconeixements de crèdits per curs acadèmic: un en el mes de febrer i l’altre en el mes de juliol (sempre que les notes constin en l’expedient acadèmic). 

En cap cas es poden reconèixer els crèdits corresponents al Treball Final de Grau. 

  • Sol·licitud: 

Cal enviar un correu electrònic a sec.dret@ub.edu amb les dades següents: 

  • Nom i cognoms
  • NIUB 
  • DNI 

A l'assumpte del correu electrònic cal que poseu: "Reconeixement de crèdits de doble titulació".

  • Documentació: 

No cal adjuntar cap documentació.

  • Matrícula: 

Un cop resolt el reconeixement, trobareu les assignatures incorporades al vostre expedient automàticament. Cal que comproveu el vostre expedient al cap de 15 dies d'haver sol·licitat el reconeixement de crèdits.

  • Preu: 

L'alumnat d’itineraris dobles està exempt d’abonar el preu per als crèdits de les assignatures reconegudes.