Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Belles Arts

Treball final de grau

El Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, indica que els ensenyaments oficials de grau tenen com a finalitat que l’alumnat obtingui una formació general, en una o diverses disciplines, i estan encaminats a preparar l’estudiant per a l’exercici d’activitats professionals.

El TFG és una assignatura de segon semestre de 12 crèdits que forma part del pla d’estudis del grau de Belles Arts. Es defineix com un treball autònom i individual que permet a l’estudiant mostrar de manera integrada els continguts formatius i les competències adquirides associades al títol de grau corresponent. 

Àmbits de Belles Arts

COORDINADORS

ÀMBITS

Roser Masip

Dibuix A1

Montse López

Dibuix A2

Mar Redondo

Imatge I1

Jaume Ros

Escultura E1

Martí Ruiz

Comportaments Escultòrics

Carme Porta

Pintura P1

Antonia Coll i Florit

Pintura P2

Òscar Padilla

Pintura P3

Eva Vila

Gravat G1

Laura Malinverni

Pedagogies Culturals PD

Maria José González  Història de l'Art

 

Informació sobre els/les tutors/es del TFG

Cliqueu per veure la relació de tutors/es per àmbit

 

COORDINADOR DEL TFG: Òscar Padilla

Comparteix-ho: