Comissió de Dinamització lingüística

Composició

Article 30 - Reglament de la Facultat de Biologia (Aprovat per Junta de Facultat de Biologia el 15 de desembre de 2016 i pel Consell de Govern el 15 de febrer de 2017)

l. La Comissió de Dinamització Lingüística està formada pels següents membres:

a) el degà o degana o vicedegà o vicedegana o professor en qui delegui, que la presideix,

b) un professor en representació de cada departament de la Facultat,

c) dos estudiants, un dels quals pot ser el becari del Servei de Dinamització Lingüística,

d) l’administrador o administradora del centre o un membre del personal d’administració i serveis en qui delegui

  • M. Teresa Carbonell Camos - Presidenta
    Per delegació de la Degana
 
  • M. Lluïsa Moysset Agustí
Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals.
 
  • Miquel Llobera Sande
Bioquímica i Biomedicina Molecular
 
  • Ferran Burgaya Márquez
Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia.
 
  • Marc Valls Matheu
Genètica, Microbiologia i Estadística
 
  • Montserrat Gorris Galtés
Administradora de Centre

Properament

Properament

Comparteix-ho: