Junta de la Facultat

Funcions

Correspon a la Junta de Facultat prendre les decisions fonamentals pel bon funcionament de la Facultat en tots els àmbits en els quals és competent.
 
Article 6 
 1. La Junta de Facultat és l’òrgan de govern col·legiat i està constituïda inicialment per: 
  1. Un 51 % de professorat funcionari dels cossos docents universitaris, 
  2. Un 9 % d’altre personal docent i investigador, 
  3. Un 30 % d’alumnat, inclòs el de doctorat, i 
  4. Un 10 % de personal d’administració i serveis. 
 2. La Junta de Facultat, amb l’objectiu de fomentar la representació més equitativa dels diferents col·lectius, revisa periòdicament els percentatges de representació dels diferents col·lectius en la composició de la Junta, d’acord amb els criteris bàsics establerts pel Claustre Universitari i la normativa vigent.  
 
Article 7 
 1. La Junta de Facultat és presidida pel degà o degana. També en formen part sense vot els vicedegans, el secretari o secretària, els directors dels departaments adscrits, els caps d’estudis dels ensenyaments adscrits, el o la cap de secretaria i, si n’hi ha, l’administrador o administradora de centre, en el cas que no siguin elegits. També hi poden assistir sense vot els directors de departaments no adscrits a la Facultat que tinguin docència a la Facultat, els coordinadors de les seccions dels departaments adscrits, així com la persona responsable de la biblioteca de la Facultat. 
 2. El nombre màxim de membres elegits de la Junta, inclòs el degà o degana, és fixat en cinquanta, els quals s’han de renovar cada quatre anys, sens perjudici que la normativa electoral d’alumnat pugui establir un període més curt.  

ARAUJO BOIRA, ROSA MARIA

ARNEDO LOMBARTE, MIGUEL ANGEL

BALCELLS COMAS, SUSANNA

BALSALOBRE PARRA, CARLOS

BOFILL MAS, SILVIA

CAMPS CAMPRUBI, MARTA

CAÑESTRO GARCIA, CRISTIAN MIGUEL

CARBO CARBO, MARIA NEUS

CASADO MEREDIZ, FRANCISCO JAVIER

CEBRIA SANCHEZ, FRANCESC

CORMAND RIFA, BRU

GIRALT OMS, MARTA

GIRONES LLOP, ROSINA

GRIFOLL RUIZ, MAGDALENA

GUTIERREZ FRUITOS, JOAQUIN

MARTINEZ GARCIA, ALBERT

MUÑOZ GRACIA, MARIA ISABEL

OLIVA CUYAS, FRANCESC

PALACIN CABAÑAS, MARIA CRUZ

PASTOR ANGLADA, MARÇAL

ROSA DE LA CRUZ, ARACELI

SABATE JORBA, SANTIAGO

SAURAS YERA, MARIA TERESA

VILLARROYA GOMBAU, FRANCESC

VISCOR CARRASCO, GINÉS

FORT BAIXERAS, JOANA 

JORBA PEIRÓ, MARIA MONTSERRAT

MATEOS FRIAS, EDUARDO MANUEL

PARDINA ARRESE, EVA

ARNAU LLEIXA i D'AMBROSIO 

MIREIA MARRUGAT MUÑIZ 

JOSEP ROVIRA TERRADO 

ADRIANA IBÁÑEZ GÓMEZ

VICTOR GAN MOYANO

PAULA CARA ABAD 

HECTOR SERRANO CEREIJO

ROGER MARTÍNEZ COT  

CLAUDIA VENTURA NADAL

MARCOS COCA BAÑOS 

RAQUEL ÁLVAREZ CADENAS

JANA BAGAN COSTA

ADRIÀ ESCRIBANO PÉREZ

FERRAN AGULLÓ i MANOBENS

BERTA MANZANAS CANO

 

 

 

ALFONSO LÓPEZ, JUAN JOSÉ

GORRIS GALTÉS, MONTSERRAT

LÓPEZ GODALL, M. DOLORS,

MARRON PALAU, ESTHER

MASIP I ÁLVAREZ, M. NEUS

Acta 4 de desembre de 2018 Annex 1 (acta 04122018) Annex 2 (acta 04122018) Annex 3 (acta 04122018)
Annex 4 (acta 04122018) Acta 20 de juliol de 2018  Annex 2 (acta 20072018) Annex 3 (acta 20072018)
Annex 4 (acta 20072018) Annex 5 (acta 20072018) Annex 6 (acta 20072018) Annex 7 (acta 20072018)
Annex 8 (acta 20072018) Annex 9 (acta 20072018) Annex 10 (acta 20072018) Acta 14 de desembre de 2017
Acta 4 d'octubre de 2017 (extraordinària) Acta 24 de juliol de 2017 Acta 2 de setembre de 2016 (comissió permanent) Acta 7 de juliol de 2016
Acta 27 d'abril de 2016 (extraordinària) Acta 9 de desembre de 2015 (Extraordinària) Acta 3 de desembre de 2015 (Extraordinària) Acta 19 de novembre de 2015 (Extraordinària)
Acta 29 de setembre de 2015 Acta 20 de juliol de 2015 Acta 20 de juliol de 2015(Extraordinària) Acta 28 de maig de 2015 (Extraordinària)
Acta 7 de maig de 2015 (Extraordinària) Acta 14 d'abril de 2015 (Extraordinària) Acta 5 de març de 2015 (Extraordinària) Annex a l'acta 05032015
Acta 24 de febrer de 201 (Extraordinària) Acta 17 de desembre de 2014 Acta 23 d'octubre de 2014 Acta 9 de juliol de 2014 (Extraordinària)
Acta 22 de maig de 2014 (Extraordinària) Acta 15 de maig de 2014 (Extraordinària) Acta 9 d'abril de 2014 Acta 17 de febrer de 2014 (Extraordinària)
Acta 11 de desembre de 2013 Acta 9 de juliol de 2013 Acta 21 de març de 2013 Acta 25 d'octubre de 2012 (Extraordinària)
Acta 25 d'octubre de 2012 (Ordinària) Acta 3 de juliol de 2012 Acta 2 de maig de 2012 (Extraordinària) Acta 15 de desembre de 2011
Acta 13 de juliol de 2011 Acta 13 d'abril de 2011 Acta 15 de desembre de 2010 Acta 15 de juliol de 2010
Acta 27 d'abril de 2010 Acta 17 de desembre de 2009 Acta 16 de juny de 2009 Acta 20 d'abril de 2009
Acta 28 de juliol de 2008 Acta 30 de juny de 2008 Acta 14 de novembre de 2007 Acta 6 de setembre de 2007
Acta 27 de juny de 2007 Acta 21 de març de 2007 Acta 21 de desembre de 2006 Acta 21 de setembre de 2006
Acta 15 de juny de 2006 Acta 27 de febrer de 2006 Acta 14 de desembre de 2005 Acta 10 d'octubre de 2005
Acta 14 de juliol de 2005 Acta 7 de març de 2005 Acta 16 de desembre de 2004  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparteix-ho: