Millora, innovació i recerca en docència

Un dels reptes que tenim en el món universitari és preparar als nostres estudiants per a que esdevinguin bons professionals en un món cada cop més canviant. El nostre sistema educatiu ha iniciat des de fa uns anys un procés d’adaptació on es valoren no només els continguts que s’ensenyen sinó també com es transmeten aquests de manera que es faciliti el seu aprenentatge. Treballar per projectes, buscar la transversalitat, ensenyar per competències són conceptes que van esdevenint centrals en els nostres models educatius. De la mateixa manera, per adaptar-se a aquest món líquid l’estudiant ha de rebre no només coneixements específics i transversals, sinó  també ha de formar-se de manera que sàpiga com utilitzar aquests coneixements (fomentant la creativitat, el pensament crític, el treball en equip, la capacitat comunicativa) quan interactuï amb el seu entorn social i professional.

A la Facultat de Biologia apostem fortament en l’ús de metodologies actives d’innovació docent en les nostres assignatures. En la gran majoria d’elles les classes de teoria es combinen amb pràctiques de laboratori, sortides de camp i seminaris. A més a més, en moltes assignatures les classes de teoria s’imparteixen utilitzant un ampli ventall de metodologies actives que inclouen:

  • Aprenentatge basat en problemes
  • Aprenentatge basat en projectes
  • Trencaclosques
  • Aula inversa amb “Just-in-time-teaching”
  • Aula inversa amb “Team-based learning”
  • Aprenentatge Servei (ApS)
  • Gamificació
  • “Think pair share”
Comparteix-ho: