Logo Universitat de Barcelona Beques, ajuts i premis imatge de maquetació
mónUB UB imatge de maquetació
imatge de maquetació
Beques i ajuts convocats i/o gestionats per:
Unitat de Beques i ajuts a l'estudiant
Grau, primer i/o segon cicle i màsters oficials
Doctorat
Beques de col·laboració
(grau, primer, segon i tercer cicle i postgrau propi)
Ajuts específics
(intercanvi convenis generals, Drac, Juliols, Ajut mobilitat, Eurolife, Institut de Recerca de l'Aigua)
Préstecs
(grau, primer i segon cicle, doctorat i màsters oficials)
altres unitats UB
Beques de col·laboració
(administracions de centre, ICE)
Beques de col·laboració projectes d'investigació
Finançament de la Recerca
Mobilitat (OMPI)
Transferència de coneixement, tecnologia i innovació (Fundació Bosch i Gimpera)
Altres beques i ajuts
Premis / Concursos
imatge de maquetació
Icona d'informació
Més informació:

contacteu amb la unitat indicada a la convocatòria

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Resolucions | Altres recursos

CONVOCATÒRIES A LA UB - NOVETATS
TERMINI
> Convocatòria de subvencionsDestacat a associacions juvenils i a federacions i confederacions d'estudiants universitaris (MECD) Enllaç extern 25-09-14
> Convocatòria de Beca de caràcter generalDestacat per a estudiants que cursin estudis postobligatoris, curs 2014/2015 (Nivell universitari)(grau, primer i segon cicle i màsters oficials) (Ministeri d'Educació, Cultura i Esport) 15-10-14
> Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-DGR 2015) 22-09-14
> Convocatòria de Beca de caràcter general del Govern Basc (grau, primer i segon cicle i màsters oficials) 15-10-14
> Acreditació del tram de renda familiar i/o de les beques EquitatDestacat per a la minoració dels preus dels estudis universitaris per al curs 2014-2015 15-10-14
> Acreditació de caràcter econòmicDestacat a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics per al curs 2014/2015 (MATRC) 15-10-14
> Convocatòria d'ajuts per a estudis o projectes fora de Catalunya, preferentment a l'estranger, Fundació Pedro i Pons 31-10-14
> Convocatòria "Distinció de la UB a les millors activitats de divulgació científica i humanística" (Claustre de Doctors i el Consell Social de la UB) 31-10-14
> Resolució de la Beca general, curs 2013/2014 Les persones interessades poden formular les al·legacions o augments de quantia en el termini de 15 dies comptadors a partir de l'endemà de la seva notificació 15 dies a partir de l'endemà de la notificació de resolució
imatge de maquetació;
 
Altres informacions relacionades amb les convocatòries
El programa d’ajuts econòmics bkUB registra uns resultats notablesDestacat
Avís sobre el pagament de matrícula per a alumnes amb Beca General denegada Termini de pagament del primer rebut fins al 17 d'abril de 2014
Nota informativa en relació a la resolució de la Beca General, curs 2013/2014, ampliació de matrícula febrer
La UB destina un fons de 600.000 euros al bkUB, el nou programa d’ajuts per als estudiants
"bkUB" programa especialde mesures econòmiques per a la matrícula curs 2013-2014
La UB crea una Comissió per garantir la continuïtat dels estudis dels alumnes amb més dificultats econòmiques
Els becaris de col·laboració de la UB ja es poden descarregar el full de pagament mensualdes de l'Espai del Becari
Nou programa especial de mesures econòmiques per a la matrícula del curs 2013-2014
Resolució de la vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística referent al gaudiment dels dies de permís dels becaris de col·laboració de la Universitat de Barcelona (document PDF)
Es posa en marxa l'Espai del becari, disponible des del vostre espai personal de mónUB
Nota informativa sobre les beques Séneca
Nota informativa sobre la resolució parcial de la Beca Equitat
Aclariments en relació a la resolució de data 13 de novembre publicada pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (convocatòria FPU 2012)
Comunicat "Instruccions vaga general, tancament institucional Nadal i terminis Seguretat Social pels becaris de col·laboració"
Comunicat sobre la Beca "Equitat" (document PDF)
Resum de les mesures i accions econòmiques d’interès per a l'alumnat de la Universitat de Barcelona en relació amb la matrícula del curs 2012-2013
Comunicat sobre els recursos financers per als programes d’intercanvi i de mobilitat d’estudiants
imatge de maquetació;

 

Resolucions convocatòries UB Inici
- 3a Resolució de la Convocatòria d'Ajuts de matrículaDestacat per al curs 2013-2014 per als estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes
- Resolució de la Convocatòria General de PrimaveraDestacat de Beques de Col·laboració amb la UB (2014.3)
- Resolució de la beca Equitat, curs 2013/2014, segon termini (resolució final)
- Adjudicació dels Premis Nacionals de Fi de Carrera d'Educació Universitària corresponents al curs acadèmic 2010-2011
- Resolució dels ajuts contemplats en el programa especial de mesures econòmiques per a la matrícula, curs 2013/2014, bkUB
- Resolució de concessió d'ajuts APIF, 2013-2014, per substitució de vacants produïdes per renúncies
- Resolució de la Convocatòria extraordinària de 38 beques de col.laboració amb el Servei d'Atenció a l'Estudiant (Saló de l'Ensenyament) (2014.2)
- Resolució de la Convocatòria de 65 beques de col.laboració amb la Universitat de Barcelona (Convocatòria de Tardor 2013.12)
- Resolució de l'ajut de matrícula pels estudiants de nou accés que no podien gaudir de beca general i de mobilitat del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per incompliment de requisits acadèmics, curs 2012/2013 (document PDF)
- Resolució de concessió dels ajuts per a realitzar estades formatives a Espanya i l'estranger, per als beneficiaris d'un ajut predoctoral de personal investigador en formació (APIF) de la Universitat de Barcelona
imatge de maquetació;

 

Altres recursos Inici
Convocatòries de recerca (d'interès per als investigadors)
Guia per buscar beques, ajuts i premis arreu (document que orienta sobre el tema)
Novetats de beques i ajuts (altres institucions)
Novetats de premis de recerca (altres institucions)
Novetats de premis/concursos artístics o literaris (altres institucions)
imatge de maquetació;
 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Servei d'Atenció a l'Estudiant
Última actualització o validació: 17.09.2014
imatge de maquetació