Logo Universitat de Barcelona Beques, ajuts i premis imatge de maquetació
mónUB UB imatge de maquetació
imatge de maquetació
Beques i ajuts convocats i/o gestionats per:
Unitat de Beques i ajuts a l'estudiant
Grau, primer i/o segon cicle i màsters oficials
Doctorat
Beques de col·laboració
(grau, primer, segon i tercer cicle i postgrau propi)
Ajuts específics
(intercanvi convenis generals, Drac, Juliols, Ajut mobilitat, Eurolife, Institut de Recerca de l'Aigua)
Préstecs
(grau, primer i segon cicle, doctorat i màsters oficials)
altres unitats UB
Beques de col·laboració
(administracions de centre, ICE)
Beques de col·laboració projectes d'investigació
Finançament de la Recerca
Mobilitat (OMPI)
Transferència de coneixement, tecnologia i innovació (Fundació Bosch i Gimpera)
Altres beques i ajuts
Premis / Concursos
imatge de maquetació
Icona d'informació
Més informació:

contacteu amb la unitat indicada a la convocatòria

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Resolucions | Altres recursos

CONVOCATÒRIES A LA UB - NOVETATS
TERMINI
> Convocatòria extraordinàriaDestacat per a l'acreditació del tram de renda i/o beca Equitat per a alumnes matriculats per primera vegada en el curs acadèmic 2013/2014 amb posterioritat al 15 d'octubre de 2013 29-04-14
> Convocatòria de 270 beques de col·laboracióDestacat amb la Universitat de Barcelona (Convocatòria de Primavera)(2014.3) 22-04-14
> Resolució de la Beca general, curs 2013/2014 Les persones interessades poden formular les al·legacions o augments de quantia en el termini de 15 dies comptadors a partir de l'endemà de la seva notificació 15 dies a partir de l'endemà de la notificació de resolució
> Convocatòria del 3r Concurs universitari de clipmetratges "Drogues: el teu punt de mira" 15-05-14
> Convocatòria d'ajuts de matrícula per al curs 2013-2014 per als estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes 30-06-14
imatge de maquetació;
 
Altres informacions relacionades amb les convocatòries
Avís sobre el pagament de matrículaDestacat per a alumnes amb Beca General denegada Termini de pagament del primer rebut fins al 17 d'abril de 2014
Nota informativa en relació a la resolució de la Beca General, curs 2013/2014, ampliació de matrícula febrer
La UB destina un fons de 600.000 euros al bkUB, el nou programa d’ajuts per als estudiants
"bkUB" programa especialde mesures econòmiques per a la matrícula curs 2013-2014
La UB crea una Comissió per garantir la continuïtat dels estudis dels alumnes amb més dificultats econòmiques
Els becaris de col·laboració de la UB ja es poden descarregar el full de pagament mensualdes de l'Espai del Becari
Nou programa especial de mesures econòmiques per a la matrícula del curs 2013-2014
Resolució de la vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística referent al gaudiment dels dies de permís dels becaris de col·laboració de la Universitat de Barcelona (document PDF)
Es posa en marxa l'Espai del becari, disponible des del vostre espai personal de mónUB
Nota informativa sobre les beques Séneca
Nota informativa sobre la resolució parcial de la Beca Equitat
Aclariments en relació a la resolució de data 13 de novembre publicada pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (convocatòria FPU 2012)
Comunicat "Instruccions vaga general, tancament institucional Nadal i terminis Seguretat Social pels becaris de col·laboració"
Comunicat sobre la Beca "Equitat" (document PDF)
Resum de les mesures i accions econòmiques d’interès per a l'alumnat de la Universitat de Barcelona en relació amb la matrícula del curs 2012-2013
Comunicat sobre els recursos financers per als programes d’intercanvi i de mobilitat d’estudiants
imatge de maquetació;

 

Resolucions convocatòries UB Inici
- Resolució dels ajuts contemplats en el programa especial de mesures econòmiques per a la matrícula, curs 2013/2014, bkUB
- Resolució de concessió d'ajuts APIF, 2013-2014, per substitució de vacants produïdes per renúncies
- Resolució de la Convocatòria extraordinària de 38 beques de col.laboració amb el Servei d'Atenció a l'Estudiant (Saló de l'Ensenyament) (2014.2)
- Resolució de la Convocatòria de 65 beques de col.laboració amb la Universitat de Barcelona (Convocatòria de Tardor 2013.12)
- Resolució de l'ajut de matrícula pels estudiants de nou accés que no podien gaudir de beca general i de mobilitat del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per incompliment de requisits acadèmics, curs 2012/2013 (document PDF)
- Resolució de concessió dels ajuts per a realitzar estades formatives a Espanya i l'estranger, per als beneficiaris d'un ajut predoctoral de personal investigador en formació (APIF) de la Universitat de Barcelona
imatge de maquetació;

 

Altres recursos Inici
Convocatòries de recerca (d'interès per als investigadors)
Guia per buscar beques, ajuts i premis arreu (document que orienta sobre el tema)
Novetats de beques i ajuts (altres institucions)
Novetats de premis de recerca (altres institucions)
Novetats de premis/concursos artístics o literaris (altres institucions)
imatge de maquetació;
 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Servei d'Atenció a l'Estudiant
Última actualització o validació: 04.04.2014
imatge de maquetació