Logo Universitat de Barcelona Beques, ajuts i premis imatge de maquetació
mónUB UB imatge de maquetació
imatge de maquetació
Beques i ajuts convocats i/o gestionats per:
Unitat de Beques i ajuts a l'estudiant
Grau, primer i/o segon cicle i màsters oficials
Doctorat
Beques de col·laboració
(grau, primer, segon i tercer cicle i postgrau propi)
Ajuts específics
(intercanvi convenis generals, Drac, Juliols, Ajut mobilitat, Eurolife, Institut de Recerca de l'Aigua)
Préstecs
(grau, primer i segon cicle, doctorat i màsters oficials)
altres unitats UB
Beques de col·laboració
(administracions de centre, ICE)
Finançament de la Recerca
Mobilitat (OMPI)
Transferència de coneixement, tecnologia i innovació (Fundació Bosch i Gimpera)
Altres beques i ajuts
Premis / Concursos
imatge de maquetació
Icona d'informació
Més informació:

contacteu amb la unitat indicada a la convocatòria

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
| Resolucions | Altres convocatòries, recursos i informacions d'interès

CONVOCATÒRIES UB - NOVETATS
TERMINI
> 197 beques "La Caixa" per a estudis de postgrau en centres superiors d'Espanya, la resta d'Europa, l'Amèrica del Nord i la zona d'Àsia-Pacífic veure convocatòries
> Convocatòria d'1 beca de col·laboració amb el vicedeganat de Recerca i Relacions Internacionals de la Facultat de Dret FD2016.29 16-01-17
> Convocatòria extraordinària de 2 beques de col·laboració amb la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 16-01-17
> Convocatòria extraordinaria d'1 beca de col·laboració amb el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General (Facultat de Filologia) 20-01-17
> Convocatòria d'1 beca de col.laboració amb la Cooperativa l'Economista de la Facultat d'Economia i Empresa. FEE2016.33 20-01-17
> Convocatòria extraordinaria d'1 beca de col·laboració amb el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General 26-01-17
> Convocatòria d'1 beca de col·laboració amb l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA-UB) (FFAR2017.1) 29-01-17
> Ajuts de matrícula per als estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes, curs 2016-2017 28-04-17
> Ajuts per a fer cursos de terceres llengües en l'Escola d'Idiomes Moderns de la UB que permetin assolir els nivells A2 o B1, o els subnivells B2.1 o B2.2 del MECR 30-09-17
> Convocatòria del Programa Faro - Programa internacional de pràctiques vegeu programa
imatge de maquetació;
imatge de maquetació;


Resolucions convocatòries Inici
- Primera Resolució de la Beca General del Govern del Pais Basc, curs 2016-2017 Termini per presentar al·legacions fins al 30 de desembre de 2016 a les oficines d'atenció al públic del Govern Basc
- Resolució de l'Ajut pels estudiants que cursen el doble grau en educació infantil i primaria, curs 2016-2017
- Segona resolució dels Ajuts per a fer cursos de terceres llengües en l'Escola d'Idiomes Moderns de la UB que permetin assolir els nivells A2 o B1, o els subnivells B2.1 o B2.2 del MECR, curs 2016-2017
imatge de maquetació;

imatge de maquetació;
Altres recursos i informacions d'interès Inici
Aclariments en relació a la convocatòria d'ajuts FPU 2015: l'acreditació oficial de l'idioma dels sol·licitants estrangers
Nota informativa sobre la resolució de la Beca General, curs 2014-2015
Nota informativa sobre la primera resolució de la Beca General, curs 2014-2015
Criteris de valoració i priorització addicionals de les sol·licituds de la Xarxa Eurolife (convocatòria APIF)
El programa d’ajuts econòmics bkUB registra uns resultats notables
Avís sobre el pagament de matrícula per a alumnes amb Beca General denegada Termini de pagament del primer rebut fins al 17 d'abril de 2014
Nota informativa en relació a la resolució de la Beca General, curs 2013/2014, ampliació de matrícula febrer
La UB destina un fons de 600.000 euros al bkUB, el nou programa d’ajuts per als estudiants
"bkUB" programa especial de mesures econòmiques per a la matrícula curs 2013-2014
La UB crea una Comissió per garantir la continuïtat dels estudis dels alumnes amb més dificultats econòmiques
Els becaris de col·laboració de la UB ja es poden descarregar el full de pagament mensualdes de l'Espai del Becari
Nou programa especial de mesures econòmiques per a la matrícula del curs 2013-2014
Resolució de la vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística referent al gaudiment dels dies de permís dels becaris de col·laboració de la Universitat de Barcelona (document PDF)
Es posa en marxa l'Espai del becari, disponible des del vostre espai personal de mónUB
Nota informativa sobre les beques Séneca
Nota informativa sobre la resolució parcial de la Beca Equitat
Aclariments en relació a la resolució de data 13 de novembre publicada pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (convocatòria FPU 2012)
Comunicat "Instruccions vaga general, tancament institucional Nadal i terminis Seguretat Social pels becaris de col·laboració"
Comunicat sobre la Beca "Equitat" (document PDF)
Resum de les mesures i accions econòmiques d’interès per a l'alumnat de la Universitat de Barcelona en relació amb la matrícula del curs 2012-2013
Comunicat sobre els recursos financers per als programes d’intercanvi i de mobilitat d’estudiants
Convocatòries de recerca (d'interès per als investigadors)
Guia per buscar beques, ajuts i premis arreu (document que orienta sobre el tema)
Novetats de beques i ajuts (altres institucions)
Novetats de premis de recerca (altres institucions)
Novetats de premis/concursos artístics o literaris* (altres institucions)
  *disponible properament

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Servei d'Atenció a l'Estudiant
Última actualització o validació: 16.01.2017
imatge de maquetació