Logo Universitat de Barcelona Beques, ajuts i premis imatge de maquetació
mónUB UB imatge de maquetació
imatge de maquetació
Beques i ajuts convocats i/o gestionats per:
Unitat de Beques i ajuts a l'estudiant
Grau, primer i/o segon cicle i màsters oficials
Doctorat
Beques de col·laboració
(grau, primer, segon i tercer cicle i postgrau propi)
Ajuts específics
(intercanvi convenis generals, Drac, Juliols, Ajut mobilitat, Eurolife, Institut de Recerca de l'Aigua)
Préstecs
(grau, primer i segon cicle, doctorat i màsters oficials)
altres unitats UB
Beques de col·laboració
(administracions de centre, ICE)
Finançament de la Recerca
Mobilitat (OMPI)
Transferència de coneixement, tecnologia i innovació (Fundació Bosch i Gimpera)
Altres beques i ajuts
Premis / Concursos
imatge de maquetació
Icona d'informació
Més informació:

contacteu amb la unitat indicada a la convocatòria

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
Convocatòries altres institucions | Resolucions | Altres recursos i informacions d'interès

CONVOCATÒRIES UB - NOVETATS
TERMINI
> Ajuts per pal·liar la no cobertura de les beques públiques respecte a les assignatures repetides per primera vegada, curs 2016-2017 04-11-16
> Ajuts de matrícula per als estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes, curs 2016-2017 28-04-17
> Ajuts de matrícula per als estudiants de nou accés que no poden gaudir de la Beca General per incompliment de requisits acadèmics, curs 2016-2017 04-11-16
> Convocatòria d'11 beques de col·laboració amb Gestió Documental i Arxiu, Facultat de Física, Facultat de Química, Institut de Nanociència i Nanotecnologia, Gabinet Tècnic del Rectorat, Oficina de Contractació Administrativa, Serveis Lingüístics i Vicerectorat d'Administració i Organització de la UB 24-10-16
> Convocatòria ordinària de 75 beques de col·laboració amb la Universitat de Barcelona (TARDOR 2016) 31-10-16
> Convocatòria d'ajuts de la Fundació Pedro i Pons per a estudis o projectes fora de Catalunya 31-10-16
> Convocatòria del Programa Faro - Programa internacional de pràctiques vegeu programa
imatge de maquetació;
imatge de maquetació;

Convocatòries altres institucions Inici
Novetats de beques i ajuts (altres institucions)
Novetats de premis de recerca (altres institucions)
Novetats de premis/concursos artístics o literaris (altres institucions)
imatge de maquetació;

Resolucions convocatòries UB Inici
- Resolució de la Convocatòria de 57 Ajuts per cursos exprés d'estiu d'anglès nivell B1, B2.1 i B2.2
- Resolució de concessió dels ajuts per estades formatives, per a doctorands de la Universitat de Barcelona, finançades per la fundació Montcelimar i la UB
- Resolució de l'Ajut de matrícula per estudiants del Màster en Medicaments, Salut i Sistema Sanitari, curs 2015-2016
- Resolució de concessió d’ajuts per a la realització d’estades formatives a Espanya i l’estranger per a l’any 2016, per als beneficiaris d’un ajut de personal investigador predoctoral en formació (APIF)
- Segona resolució dels Ajuts per parl·liar la no cobertura de les beques públiques respecte a les assignatures repetides per primera vegada, curs 2015-2016 (Programa BKUB)
- Resolució de l'ajut del programa BKUB per pal·liar la no cobertura de les beques públiques respecte a les assignatures repetides per primera vegada, curs 2015-2016
- Resolució de la Beca de Col·laboració en departaments del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, curs 2015-16
- Primera resolució de la convocatòria de Beca General, curs 2015-16
- Proposta de priorització de les sol·licituds FI-DGR 2016, posterior a la fase d’al·legacions
- Primera resolució parcial Beca Equitat, curs 2015-2016
- Segona resolució dels Ajuts per a fer cursos de terceres llengües en l'Escola d'Idiomes Moderns de la UB que permetin assolir els nivells A2 o B1, o els subnivells B2.1 o B2.2 del MECR i que tenen concedida una Beca Equitat, Tram1 o una Beca General del MECD de les convocatòries 2014
- Resolució de l'Ajut de matrícula per estudiants del Màster en Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia, curs 2015-2016
- Resolució provisional de concessió i denegació de la Beca de Col·laboració en Departaments del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, curs 2015-2016
- Resolució dels ajuts de matrícula pels estudiants de nou accés que no poden gaudir de Beca General per incompliment de requisits acadèmics, curs 2014-2015 (Programa BKUB)
imatge de maquetació;

imatge de maquetació;
Altres recursos i informacions d'interès Inici
Aclariments en relació a la convocatòria d'ajuts FPU 2015: l'acreditació oficial de l'idioma dels sol·licitants estrangers
Nota informativa sobre la resolució de la Beca General, curs 2014-2015
Nota informativa sobre la primera resolució de la Beca General, curs 2014-2015
Criteris de valoració i priorització addicionals de les sol·licituds de la Xarxa Eurolife (convocatòria APIF)
El programa d’ajuts econòmics bkUB registra uns resultats notables
Avís sobre el pagament de matrícula per a alumnes amb Beca General denegada Termini de pagament del primer rebut fins al 17 d'abril de 2014
Nota informativa en relació a la resolució de la Beca General, curs 2013/2014, ampliació de matrícula febrer
La UB destina un fons de 600.000 euros al bkUB, el nou programa d’ajuts per als estudiants
"bkUB" programa especial de mesures econòmiques per a la matrícula curs 2013-2014
La UB crea una Comissió per garantir la continuïtat dels estudis dels alumnes amb més dificultats econòmiques
Els becaris de col·laboració de la UB ja es poden descarregar el full de pagament mensualdes de l'Espai del Becari
Nou programa especial de mesures econòmiques per a la matrícula del curs 2013-2014
Resolució de la vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística referent al gaudiment dels dies de permís dels becaris de col·laboració de la Universitat de Barcelona (document PDF)
Es posa en marxa l'Espai del becari, disponible des del vostre espai personal de mónUB
Nota informativa sobre les beques Séneca
Nota informativa sobre la resolució parcial de la Beca Equitat
Aclariments en relació a la resolució de data 13 de novembre publicada pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (convocatòria FPU 2012)
Comunicat "Instruccions vaga general, tancament institucional Nadal i terminis Seguretat Social pels becaris de col·laboració"
Comunicat sobre la Beca "Equitat" (document PDF)
Resum de les mesures i accions econòmiques d’interès per a l'alumnat de la Universitat de Barcelona en relació amb la matrícula del curs 2012-2013
Comunicat sobre els recursos financers per als programes d’intercanvi i de mobilitat d’estudiants
Convocatòries de recerca (d'interès per als investigadors)
Guia per buscar beques, ajuts i premis arreu (document que orienta sobre el tema)

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Servei d'Atenció a l'Estudiant
Última actualització o validació: 20.10.2016
imatge de maquetació