Logo Universitat de Barcelona Beques, ajuts i premis imatge de maquetació
mónUB UB imatge de maquetació
imatge de maquetació
Beques i ajuts convocats i/o gestionats per:
Unitat de Beques i ajuts a l'estudiant
Graus i màsters oficials
Doctorat
Beques de col·laboració
(grau, primer, segon i tercer cicle i postgrau propi)
Ajuts específics
(intercanvi convenis generals, Drac, Juliols, Ajut mobilitat, Eurolife, Institut de Recerca de l'Aigua)
Préstecs
(grau, primer i segon cicle, doctorat i màsters oficials)
altres unitats UB
Feina UB
Finançament de la Recerca
Mobilitat (OMPI)
Transferència de coneixement, tecnologia i innovació (Fundació Bosch i Gimpera)
Altres beques i ajuts
Premis / Concursos
imatge de maquetació
Icona d'informació
Més informació:

contacteu amb la unitat indicada a la convocatòria

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
| Convocatòries d'altres institucions | Resolucions |Altres recursos i informacions d'interès

CONVOCATÒRIES UB
TERMINI
> Convocatòria d'1 beca de col.laboració amb el CUSC (FFIL2019.4) 17-07-19
> Convocatòria de 2 beques col.laboració amb el departament de Filologia Catalana i Lingüística General (FFIL2019.5) 17-07-19
> Convocatòria d'1 beca de col·laboració en la recerca amb el Grup d'Estudis de Reciprocitat (GER) 19-07-19
> Convocatòria d'1 beca de col·laboració amb el Màster de Turisme Urbà i amb el Màster d'Estudis Llatinoamericans (FGH2019.10) 23-07-19
> Convocatòria d'una beca de col·laboració amb el Màster d'Història contemporània i Mon Actual i amb el Màster en Antropologia i Etnografia. (FGH2019.13) 23-07-19
> Premis al millor Treball final de grau i Treball final de màster amb perspectiva de gènere, curs 2018-2019 20-07-19 (TFG)
20-09-19 (TFM)
> Convocatòria de 6 beques de col·laboració amb Activitats Institucionals i Protocol, Serveis Lingüístics, Vicerectorat d'Arts, Cultura i Patrimoni i el Vicerectorat d'Igualtat i Acció Social de la Universitat de Barcelona (2019.8) 23-07-19
> Convocatòria Ajuts de matrícula pel Màster de Medicaments, Salut i Sistema Sanitari, curs 2018-2019 25-07-19
> Convocatòria d'ajuts per promoure la formació i l’acreditació de terceres llengües per part dels estudiants universitaris de grau corresponent al curs 2018-2019, dins el programa Parla3 (segons modalitat)
31-08-19
30-09-19
> Convocatòria d'ajuts per a fer cursos de terceres llengües a l'EIM, curs 2018-2019 14-09-19
> Convocatòria Beca Col·laboració en Departaments, curs 2019-2020 18-09-19
> Convocatòria d'ajuts per a estudis de postgrau o treballs de recerca fora de Catalunya de la Fundació Agustí Pedro i Pons del 09-07-19 al 08-10-19
> Convocatòria Beca País Basc, curs 2019-2020 15-10-19
> Acreditació econòmica MATRC i Beca EQUITAT curs acadèmic 2019-2020 15-10-19
 
Convocatòries d'altres institucions Inici  
> Premis WONNOW per a dones que es graduïn en carreres de ciències, tecnologia, matemàtiques, enginyeria e informàtica (CaixaBank i Microsoft Iberica) Ampliat fins al
16-07-19
> III Convocatòria d'ajudes de la Càtedra Agrobank per a la transferència del coneixement al sector agroalimentari (CaixaBank i Universitat de Lleida) 18-07-19
> "Idees per al futur": concurs d'assaigs universitaris 31-07-19
> Certamen de Fotografia - Pintura José Antonio Sequí (Ajuntament de Tarancón) 02-08-19
> Reshape 19 Competition 20-08-19
> Programa de Beques per a la realització de cursos d'idiomes a l'estranger per a universitaris amb discapacitat (Fundació ONCE) 31-08-19
> Research grants in Japan and Europe (Canon Foundation in Europe) 15-09-19
> Concursde monografíes ‘Nuestra América’ 2019 (Diputació de Sevilla) 18-09-19
> Premis Acadèmics AECOC per a treballs de fi de grau i fi de màster que millor desenvolupin mesures per a la competitivat a les empreses (AECOC) 22-09-19
> Convocatòria de beca de recerca històrica Jaume Codina (Ajuntament del Prat de Llobregat) 30-09-19
> Beques Institut Confuci per a programes programes d'estudi de llengua xinesa, programes de grau, màster i doctorat en ensenyament de xinès a universitats de Xina

20-10-19
(cursos inici març 2020)

> XXI Premi d'Investigació Històrica "María de Luna" 29-11-19
> "PoCFP" Fellowship for international PhD student / Post-Doc Research (Academic and Scientific Cooperation Project of Turkey , TABIP) vegeu programa
> Programa Faro - Programa internacional de pràctiques vegeu programa
> Programa de beques per estudiar al Japó vegeu programa
imatge de maquetació;
imatge de maquetació;


Resolucions convocatòries Inici
- 7a Resolució Beca general, curs 2018-2019 (concedits i denegats)
- 2a Resolució d’ajut a l'estudi per a estudiants amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes
- 11a Proposta Resolució Beca general, curs 2018-2019 (concedits i denegats)
- 6a Resolució Beca general, curs 2018-2019 (concedits i denegats)
- Resolució Beca Equitat període extraordinari, curs 2018-2019
- 10a Proposta de Resolució Beca general, curs 2018-2019 (concedits i denegats)
- 4a Resolució Beca general, curs 2018-2019 (augment de quantia)
- 5a Resolució Beca general, curs 2018-2019 (concedits)
- 3a Resolució definitiva Beca General Ministeri, curs 2018-2019
- 9a Proposta resolució Beca General Ministeri, curs 2018-2019 (aprovats i denegats)
- 7a Resolució definitiva Beca País Basc, curs 2018-2019
- 1a Resolució d’ajut a l'estudi per a estudiants amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes curs 2018-2019
- Proposta de resolució provisional d'ajuts per a contractes predoctorals 2018 (document PDF)
- 8a Proposta de Resolució Beca General, curs 2018-2019 (denegats i concedits)
- Diligència d’esmenes període extraordinari Beca Equitat
- Llistats d’esmena de les sol·licituds d’estades formatives APIF Termini de presentació de documentació fins al 15 d'abril de 2019
- Llistats d’esmena de les sol·licituds d’estades formatives Montcelimar / UB Termini de presentació de documentació fins al 15 d'abril de 2019
- 6a Resolució definitiva Beca País Basc, curs 2018-2019
- 7a Proposta de Resolució Beca General, curs 2018-2019 (denegats i concedits)
- 1a Resolució Beca General, curs 2018-2019 (concedits)
- Resolució de concessió del ajuts predoctorals de formación d'investigadors FI 2019
- 5a Resolució beca Equitat, curs 2018-2019
- Resolució definitiva de candidats admesos en la primera fase de selecció de la convocatòria d'ajuts de formació de professorat universitari (FPU 2018)
- 5a Resolució definitiva beca general País Basc, curs 2018-2019
- Resolució de concessió d'ajuts de personal investigador predoctoral en formació (APIF), convocatòria 2018-2019
- 4a Resolució definitiva beca general País Basc, curs 2018-2019
- 4a Proposta Resolució Beca General, curs 2018-2019
- 4a Resolució Beca Equitat, curs 2018-2019
- Resolució de no admesos i desistits en el marc de la convocatòria d’ajuts per contractar personal investigador novell (FI) per a l’any 2019
- 3a Proposta Resolució Beca General, curs 2018-2019 (aprovats/denegats)
- 3a Resolució Beca Equitat, curs 2018-2019
- Relació provisional de candidatures seleccionades en la primera fase dels ajuts de Formació de Professorat Universitari (FPU 2018)
- Primera proposta de priorització dels ajuts FI 2019
- 2a Proposta Resolució Beca País Basc, curs 2018-2019
- 2a Proposta de Resolució de la Beca General, curs 2018-2019 (denegats)
- 1a Proposta de Resolució de la Beca General, curs 2018-2019 (aprovats)
- 2a Resolució Beca País Basc, curs 2018-2019
- Segona proposta de resolució Beca Equitat, curs 2018-2019
- Primera proposta de resolució Beca Equitat, curs 2018-2019
- 1a Proposta de Resolució Beca País Basc, curs 2018-2019
- Resolució d’ajuts de matrícula pel Màster Astrofísica, Física Partícules i Cosmologia, curs 2018-2019
- Resolució d’ajuts per a terceres llengües de l’EIM, curs 2017-2018
- Resolució de la Convocatòria ordinària de 266 beques de col·laboració amb la Universitat de Barcelona
imatge de maquetació;

imatge de maquetació;
Altres recursos i informacions d'interès Inici
AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca) (Generalitat de Catalunya)
Convocatòries publicades al BOE: beques, ajuts, premis
Convocatòries de recerca (d'interès per als investigadors)
European Funding Guide (recurs amb més 12,320 becas, ajuts, premis, subvencions i altres tipus d'assistència financera)
becas.universia.net/ (Buscador de beques del portal Universia)
   

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Servei d'Atenció a l'Estudiant
Última actualització o validació: 17.07.2019
imatge de maquetació