Logo Universitat de Barcelona Beques, ajuts i premis imatge de maquetació
mónUB UB imatge de maquetació
imatge de maquetació
Beques i ajuts convocats i/o gestionats per:
Unitat de Beques i ajuts a l'estudiant
Graus i màsters oficials
Doctorat
Beques de col·laboració
(grau, primer, segon i tercer cicle i postgrau propi)
Ajuts específics
(intercanvi convenis generals, Drac, Juliols, Ajut mobilitat, Eurolife, Institut de Recerca de l'Aigua)
Préstecs
(grau, primer i segon cicle, doctorat i màsters oficials)
altres unitats UB
Beques de col·laboració
(administracions de centre, ICE)
Finançament de la Recerca
Mobilitat (OMPI)
Transferència de coneixement, tecnologia i innovació (Fundació Bosch i Gimpera)
Altres beques i ajuts
Premis / Concursos
imatge de maquetació
Icona d'informació
Més informació:

contacteu amb la unitat indicada a la convocatòria

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
| Resolucions | Convocatòries d'altres institucions, recursos i informacions d'interès

CONVOCATÒRIES UB - NOVETATS
TERMINI
> Convocatòria d'1 beca de col·laboració amb l'Institut de Recerca Jurídica "TransJus" de la Facultat de Dret FD2017.12 24-10-17
> Convocatòria d'1 Beca de Col·laboració amb la Facultat de Filologia -Suport Grau CIC-FFIL2017.7 24-10-17
> Convocatòria d'1 Beca de col·laboració amb la Facultat d'Economia i Empresa. Departament d'Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial. FEE2017.24 25-10-17
> Convocatòria d'1 beca de col·laboració amb la Cooperativa l'Economista de la Facultat d'Economia i Empresa. FEE2017.19 25-10-17
> Convocatòria d'1 beca de col·laboració amb el Vicedeganat de Recerca, Doctorat i Postgraus. Facultat de Belles Arts 27-10-17
> Procediment per a la minoració de la matrícula universitària per a estudiants que cursen el doble grau en educació infantil i primària en una universitat catalana,  curs 2017-201 30-10-17
> La Fundació Pedro i Pons convoca ajuts per a estudis o projectes fora de Catalunya 31-10-17
> Convocatòria d'1 beca de col·laboració amb l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària. Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 02-11-17
> Convocatòria d'1 beca de col·laboració amb l'Oficina de Carreres Professionals de la Facultat d'Economia i Empresa. FEE2017.25 03-11-17
> Convocatòria d'1 beca amb el Departament d'Enginyeria: Secció Electrònica de la Facultat de Física 2017.6 FFIS.6 03-11-17
> Convocatòria extraordinària de 4 beques de col·laboració amb l'Oficina d'Accés a la Universitat i la Unitat de Planificació Academicodocent de la Universitat de Barcelona 08-11-17
> Convocatòria d'1 beca de col·laboració amb els Màsters Oficials de la Facultat d'Economia i Empresa. FEE2017.27 10-11-17
> Convocatòria ordinària de 70 beques de col·laboració de la Universitat de Barcelona (Tardor 2017) 20-11-17
> Nova edició del "Premi Xavier Domingo de detergència i cosmètica" convocat per la Universitat de Barcelona i el Comitè Espanyol de la Detergència, Tensioactius i Afins (CED) 01-04-18
> Convocatòria de Beca predoctoral de l'Institut de Neurociències de la UB vegeu convocatòria
> Convocatòria del Programa Faro - Programa internacional de pràctiques Enllaç extern vegeu programa
imatge de maquetació;
imatge de maquetació;


Resolucions convocatòries Inici
- Proposta resolució beques de col·laboració en departaments, curs 2017-2018
- Resolució d’Ajuts de matrícula pel Màster Astrofísica, Física Partícules i Cosmologia, curs 2017-2018
- 2a Resolució ajuts per terceres llengües a l'EIM, curs 2016-2017
- 1a Diligència per la qual es fa pública la llista d'interessats que han d’esmenar la seva sol·licitud, en el marc del procediment per a l'obtenció del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2017-2018 Termini de presentació d'esmenes fins al 24 d'octubre de 2017
- Resolució d’ajuts de matrícula per estudiants de nou accés que no poden gaudir de Beca General per incompliment de requisits acadèmics, curs 2016-2017
- Resolució Convocatòria ordinària de 269 beques de col·laboració amb la Universitat de Barcelona (Primavera 2017)
- Resolució d'Ajuts de matrícula per estudiants del Màster en Medicaments, Salut i Sistema Sanitari per al curs 2016-2017
- Primera Resolució d’Ajuts per a fer cursos de terceres llengües a l'Escola d'Idiomes Moderns de la UB que permetin assolir els nivells A2 o B1, o els subnivells B2.1 o B2.2 del MECR, curs 2016-2017
- Resolució Extraordinària d’Ajuts per a fer cursos de terceres llengües a l'Escola d'Idiomes Moderns de la UB que permetin assolir els nivells A2 o B1, o els subnivells B2.1 o B2.2 del MECR, curs 2015-2016
- Tercera i quarta resolució jurídica de la Beca General del curs 2016/2017 Termini per interposar recurs fins al 29 de juny de 2017
- 19a Proposta de Resolució de la Beca General del curs 2016/2017 Termini per presentar al·legacions fins al 8 de juny de 2017
imatge de maquetació;

imatge de maquetació;
Convocatòries d'altres institucions, recursos i informacions d'interès Inici
Novetats de beques i ajuts (altres institucions)
Novetats de premis de recerca (altres institucions)
Novetats de premis/concursos artístics o literaris (altres institucions)
Convocatòries de recerca (d'interès per als investigadors)
European Funding Guide Enllaç extern (recurs amb més 12,320 becas, ajuts, premis, subvencions i altres tipus d'assistència financera)
becas.universia.net/ Enllaç extern (Buscador de beques del portal Universia)
   

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Servei d'Atenció a l'Estudiant
Última actualització o validació: 23.10.2017
imatge de maquetació