Logo Universitat de Barcelona Beques, ajuts i premis imatge de maquetació
mónUB UB imatge de maquetació
imatge de maquetació
Beques i ajuts convocats i/o gestionats per:
Unitat de Beques i ajuts a l'estudiant
Grau, primer i/o segon cicle i màsters oficials
Doctorat
Beques de col·laboració
(grau, primer, segon i tercer cicle i postgrau propi)
Ajuts específics
(intercanvi convenis generals, Drac, Juliols, Ajut mobilitat, Eurolife, Institut de Recerca de l'Aigua)
Préstecs
(grau, primer i segon cicle, doctorat i màsters oficials)
altres unitats UB
Beques de col·laboració
(administracions de centre, ICE)
Beques de col·laboració projectes d'investigació
Finançament de la Recerca
Mobilitat (OMPI)
Transferència de coneixement, tecnologia i innovació (Fundació Bosch i Gimpera)
Altres beques i ajuts
Premis / Concursos
imatge de maquetació
Icona d'informació
Més informació:

contacteu amb la unitat indicada a la convocatòria

 

imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Resolucions | Altres recursos

CONVOCATÒRIES A LA UB - NOVETATS
TERMINI
> Convocatòria extraordinària per a l'Acreditació del tram de renda familiar i/o de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2014-2015 31-03-15
> Convocatòria de d'1 ajut per a la matrícula a l'escola d'estiu internacional 2015 "Gestió de la creativitat en la societat de la innovació" Barcelona-Montréal 16-03-15
> Convocatòria d’estades formatives a Espanya i l’estranger per a l’any 2015 adreçada als beneficiaris d’un Ajut de Personal Investigador predoctoral en Formació (APIF) 20-03-15
> Convocatòria d'ajuts per a la realització d'estades formatives a Espanya i l'estranger (Fundació Montcelimar / Universitat de Barcelona) 13-03-15
> Proposta resolució de la Beca General, curs 2014-2015: es disponen de 15 dies per presentar al·legacions 15 dies comptadors a partir de l'endemà de la notificació
> Convocatòria d'Ajuts per promoure la formació i acreditació de les terceres llengües per als alumnes que inicien estudis de grau en el curs 2014-2015 veure convocatòries
> 4r Concurs universitari de clipmetratges "Drogues: el teu punt de mira" Enllaç extern 15-05-15
> Programa especial bkUB: "Ajut de matrícula per al curs 2014-2015 per als estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes" 30-04-15
imatge de maquetació;
 
Altres informacions relacionades amb les convocatòries
Nota informativa sobre la primera resolució de la Beca General, curs 2014-2015
Criteris de valoració i priorització addicionals de les sol·licituds de la Xarxa Eurolife (convocatòria APIF)
El programa d’ajuts econòmics bkUB registra uns resultats notables
Avís sobre el pagament de matrícula per a alumnes amb Beca General denegada Termini de pagament del primer rebut fins al 17 d'abril de 2014
Nota informativa en relació a la resolució de la Beca General, curs 2013/2014, ampliació de matrícula febrer
La UB destina un fons de 600.000 euros al bkUB, el nou programa d’ajuts per als estudiants
"bkUB" programa especial de mesures econòmiques per a la matrícula curs 2013-2014
La UB crea una Comissió per garantir la continuïtat dels estudis dels alumnes amb més dificultats econòmiques
Els becaris de col·laboració de la UB ja es poden descarregar el full de pagament mensualdes de l'Espai del Becari
Nou programa especial de mesures econòmiques per a la matrícula del curs 2013-2014
Resolució de la vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística referent al gaudiment dels dies de permís dels becaris de col·laboració de la Universitat de Barcelona (document PDF)
Es posa en marxa l'Espai del becari, disponible des del vostre espai personal de mónUB
Nota informativa sobre les beques Séneca
Nota informativa sobre la resolució parcial de la Beca Equitat
Aclariments en relació a la resolució de data 13 de novembre publicada pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (convocatòria FPU 2012)
Comunicat "Instruccions vaga general, tancament institucional Nadal i terminis Seguretat Social pels becaris de col·laboració"
Comunicat sobre la Beca "Equitat" (document PDF)
Resum de les mesures i accions econòmiques d’interès per a l'alumnat de la Universitat de Barcelona en relació amb la matrícula del curs 2012-2013
Comunicat sobre els recursos financers per als programes d’intercanvi i de mobilitat d’estudiants
imatge de maquetació;

 

Resolucions convocatòries UB Inici
- Primera resolució de l'Ajut de matrícula per al curs 2014-2015 per als estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes
- Resolució de la convocatòria de 68 beques de col·laboració amb la Universitat de Barcelona (Convocatòria de Tardor 2014.11) | Resolució també disponible a la Seu Electrònica UB
- Primera Resolució parcial Beca Equitat, curs 2014-2015
imatge de maquetació;

 

Altres recursos Inici
Convocatòries de recerca (d'interès per als investigadors)
Guia per buscar beques, ajuts i premis arreu (document que orienta sobre el tema)
Novetats de beques i ajuts (altres institucions)
Novetats de premis de recerca (altres institucions)
Novetats de premis/concursos artístics o literaris (altres institucions)
imatge de maquetació;
 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Servei d'Atenció a l'Estudiant
Última actualització o validació: 03.03.2015
imatge de maquetació