Universitat de Barcelona

Grau de Ciències Ambientals

Horaris de classe

A partir de la següent aplicació podreu generar els vostres propis horaris i carregar-los en l'agenda personal dels vostres dispositius. Aquesta aplicació et permet fer una simulació de la teva agenda, en cap cas suposa una matricula o reserva de plaça.
 
  • Chronos

  • Guia docent
    Consulteu-ne tots els detalls a la guia docent del grau.

Horaris de les assignatures del curs 2020-2021

1r curs
1r. Semestre 2n. Semestre
Matemàtiques Estadística
Física Biologia Vegetal
Química General Dret Ambiental
Societat i Medi Ambient Química de Sistemes Aquàtics
Fonaments de Biologia Geologia


2n curs

1r. Semestre 2n. Semestre
Biologia Animal Tecnologia Ambiental
Geoquímica Ecologia d'Ecosistemes i Biogeoquímica
Geografia Física i Climatologia Sistemes d'Informació Geogràfica
Ciència del Sol Ordenació del Territori
Microbiologia Ambiental Economia Bàsica


3r curs

1r. Semestre 2n. Semestre  
Economia Recursos Naturals i Medi Ambient Desenvolupament Sostenible Menció Gestió del Medi Natural
Ecologia de poblacions i comunitats Conservació de la Biodiversitat Biologia animal aplicada
Avaluació de l'impacte ambiental Toxicologia Ambiental Biologia vegetal aplicada
Contaminació i Anàlisi Químic   Menció Tecnologia Ambiental
Caracterització i Gestió de Residus i Aigües Residuals   Sistemes de gestió ambiental
  Biotecnologia ambiental

 

4r curs

1r. Semestre
 
Anàlisi de dades
PRÀCTICUM I
PRÀCTICUM II
PROJECTE FI DE GRAU
 
Menció Gestió del Medi Natural
Gestió Forestal
Gestió de Fauna
Gestió del Sistema Litoral
Gestió d'Espècies Nocives
Menció Tecnologia Ambiental
Tractament i Valorització de Residus Industrials
Contaminació Acústica i Electromagnètica
Tractament i Usos de l'Aigua
Gestió Energètica
Assignatures comunes a les dues mencions
Instruments Jurídics
 
 
 
 
 

 

 

2n. Semestre
 
PRÀCTICUM I *
PRÀCTICUM II *
PROJECTE FI DE GRAU *
 
Menció Gestió del Medi Natural
Gestió de l'aigua
Gestió d'Espais Protegits
Restauració Ambiental
 
Menció Tecnologia Ambiental
Valorització i Tractament de Residus Municipals i Agropecuaris
Geoquímica ambiental i contaminació
Assignatures comunes a les dues mencions
Diagnosi del Canvi Climàtic
Hidrogeologia ambiental
Educació Ambiental

 

LLISTAT D'ASSIGNATURES QUE ES PODEN TRIAR COM ASSIGNATURES OPTATIVES D'ALTRES GRAUS

Comparteix-ho: