Universitat de Barcelona

Grau en Ciències Biomèdiques

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 66
Obligatòria 150
Optativa 12
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Anatomia 1 FB 6
Biologia: Introducció a la Biomedicina 1 FB 6
Citologia 1 OB 6
Matemàtiques: Aplicacions a la Biomedicina 1 FB 6
Química 1 FB 6
Biofísica 2 FB 6
Bioquímica 2 FB 6
Estadística 2 FB 6
Histologia i Organografia 2 OB 6
Laboratori i Instrumentació Biomèdica 2 FB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Biologia Cel·lular 1 OB 6
Fisiologia Humana I 1 FB 6
Genètica Molecular 1 OB 6
Metabolisme 1 FB 6
Microbiologia 1 OB 6
Biologia Cel·lular de la Patologia 2 OB 6
Fisiologia Humana II 2 FB 6
Genètica: Anàlisi Genètica 2 OB 6
Microbiologia Clínica 2 OB 6
Nutrició 2 OB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Bases Genètiques de les Malalties 1 OB 6
Biologia del Càncer 1 OB 6
Endocrinologia Molecular i Senyalització Cel·lular 1 OB 6
Neurobiologia 1 OB 6
Biologia del Desenvolupament 2 OB 6
Farmacologia 2 OB 6
Fisiopatologia 2 OB 6
Immunologia 2 OB 6
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Bioquímica Analítica i Anàlisi Clínica 1 OB 6
Disseny Experimental i Anàlisi de Dades 1 OB 6
Tècniques de Diagnòstic i d'Imatge 1 OB 6
Pràcticum I 2 OB 6
Pràcticum II 2 OB 6
Treball Final de Grau 2 TR 12
Assignatures Optatives 1 OT 6
Assignatures Optatives 2 OT 6

Itineraris i mencions

Ciències Biomèdiques: Facultat de Biologia
Ciències Biomèdiques: Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Comparteix-ho: