Àrea de Ciències i Enginyeries (ACE)

L’Àrea de Ciències i Enginyeries va ser creada el 2004 amb l’objectiu de potenciar les activitats transversals de Docència, Recerca i Transferència de les quatre facultats que la constitueixen. La missió de l’ACE es concreta en:

  • Definir les estratègies d’actuació conjunta en temes relacionats amb la política acadèmica, de recerca i de transferència de coneixement i tecnologia.
  • Promoure programes de millora de la qualitat i accions de millora docent.
  • Cercar oportunitats per desenvolupar ensenyaments transversals.
  • Proposar polítiques de gestió coordinada de les oficines de recerca.
  • Coordinar les estratègies conjuntes en els àmbits de la internacionalització i l’ocupabilitat.
  • Prioritzar accions conjuntes en matèria de seguretat, salut i sostenibilitat, ODS.
  • Impulsar la visualització de les activitats de recerca i difusió del coneixement.

 

Depenen directament de l’Àrea les oficines següents:

  1. Pràctiques en Empresa i Ocupabilitat
  2.  Assessoria de Recerca Internacional