Gestió de residus

La gestió dels residus químics de la Facultat té un estricte protocol d’actuació. Podeu trobar com gestionar els residus aquí:

Els objectius principals d'aquest protocol són:

a) Gestionar els residus generats als laboratoris de docència i recerca

b) Donar resposta als requeriments legals en matèria de residus químics

c) Satisfer les necessitats normatives dels futurs professionals

d) Minimitzar els riscos en els laboratoris

e) Reduir el cost de la gestió extracentre dels residus químics

El protocol intenta coordinar la gestió dels residus químics, tant a nivel intracentre com extracentre a través de les següents actuacions:

  1. Subministrament de contenidors i etiquetes per a la correcta segregació dels residus. 
  2. Recollida, registre (tipus, volum i procedència), condicionament, emmagatzematge i expedició dels residus químics generals. 

El centre de dipòsit de materials perillosos es troba ubicat a la planta soterrani, al costat de l'entrada al pàrquing  soterrani de la Facultat. Per tenir-hi accés cal informar al personal del Punt d'Informació.

Comparteix-ho:

La UB, un món de serveis