Serveis

serveis subhome

La Facultat de Ciències de la Terra i els departaments que té adscrits posen a disposició de tots els seus membres un conjunt de serveis i equipaments de suport a l’estudi, la docència i la recerca, per permetre a tots els col·lectius de la comunitat universitària i d’empreses, desenvolupar les activitats de recerca de la millor manera possible.

Alguns exemples d’aquests serveis són les aules d’informàtica en 3D, equipades per a l’ús del professorat, l'alumnat i el personal d’administració i serveis de la Facultat, i la biblioteca, amb un excel·lent i reconegut fons bibliogràfic de suport als programes docents i de recerca, o espais de recerca com ara el servei de Lamina Prima, el laboratori d’anàlisis multitècniques no destructives de testimonis i altres objectes sòlids (CORELAB), el laboratori de simulació geològica (SIMGEO), la Sala blanca - LIRA, el laboratori de sedimentologia, o el laboratori de certificació de gemmes, entre d’altres.

 
Comparteix-ho:

La UB, un món de serveis