CRAI-Biblioteca

  • Biblioteca UB-CSIC

    La biblioteca funciona en règim de conveni entre la Universitat de Barcelona (Facultat de Ciències de la Terra) i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera), i està regulada per una Comissió d'usuaris. Per accedir al fons complet de la Biblioteca cal consultar els catàlegs de la UB i del CSIC:

    1. Biblioteca de la Facultat de Ciències de la Terra (UB)

    2. Biblioteca de l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (ICTJA-CSIC)

    El local està ubicat a la planta baixa de la Facultat de Ciències de la Terra i disposa de nombrosos punts de lectura i ordinadors connectats a xarxa, amb accés on-line a nombroses revistes científiques. Ofereix diferents serveis com ara el préstec, l’obtenció de documents, la consulta de la base de dades per la xarxa, i la reprografia. Per ser-ne usuari amb dret a préstec, cal ser membre de la UB o d’algun dels centres que hi mantenen algun tipus d’acord.

Comparteix-ho:

La UB, un món de serveis