Indicadors d'inserció laboral

La Facultat de Ciències de la Terra obté dades sobre la inserció laboral i satisfacció dels titulats a partir de l'enquesta d'inserció laboral que elabora i publica AQU Catalunya. L'enquesta és impulsada per les universitats públiques catalanes per mitjà dels seus consells socials, les universitats privades i centres adscrits.

Al web de l’EUC (portal Dades del sistema universitari català) trobareu els resultats de l'enquesta d'inserció laboral de les persones titulades de graus i de màsters de 2020 de les universitats catalanes.