Innovació Docent

Recerca, Millora i Innovació en la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA)

El Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica ha dissenyat el programa de Recerca, Millora i Innovació en la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA), per oferir solucions que permetin donar una resposta adequada a les noves exigències acadèmiques i que fomentin la millora de la qualitat de la docència a la Universitat de Barcelona.

El projecte contempla i integra els tres eixos presents als programes més avançats en la formació del professorat universitari: la formació pedagògica i didàctica, la innovació docent i la recerca en docència universitària.

Es tracta d'elaborar i realitzar projectes conjunts d’innovació docent de manera que la seva experimentació (recerca) redundi en la formació dels docents i en la millora de la seva docència. 

En síntesi, aquest projecte integra la formació i la innovació  docent amb la recerca i documentació dels processos docents innovadors.  Plantejar la posada en pràctica de les innovacions  com un procés d'indagació i exigir la participació cooperativa dels professors en totes les fases del procés  (acció-observació-reflexió), és una estratègia que permet i promou la col·laboració entre els docents i la construcció de les competències  requerides  per a la millora de la qualitat docent.

 

Altres projectes docents:

  1. Pati Geològic (video). Més informació
  2. Futur Jardí Geològic (vídeo)
  3. App BCNRocks (vídeo). Més informació
  4. GeoFlaix (vídeo). Més informació

Grup d’Innovació de Geoquímica i Roques Ígnies, Metamòrfiques i Sedimentàries

Grup d’Innovació de Geoquímica i Roques Ígnies, Metamòrfiques i Sedimentàries

El Grup d’Innovació Docent de Geoquímica i Roques Ígnies, Metamòrfiques i Sedimentàries (G-GRIMS) és un grup multidisciplinari format principalment per professors i professores de la Facultat de Ciències de la Terra de la UB. Tanmateix, alguns dels membres del grup són professors i professores de la Facultat de Biologia (UB) i de l’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (UPC).

Té l’objectiu de millorar i desenvolupar noves estratègies i nous recursos didàctics i metodològics aplicables a les matèries que imparteixen els membres del grup, en l’entorn que estableix l’Espai Europeu d’Educació Superior. Aquestes eines didàctiques han de conduir a una millora:

  1. de l'aprenentatge de les matèries
  2. dels sistemes d’avaluació de les competències d’aquests aprenentatges
  3. del rendiment de l’alumnat que permeti la integració dels coneixements en situacions problemes funcionals, realistes, rellevants i de proximitat.
  4. de la divulgació i transferència de les Ciències de la Terra en el treballs de recerca de l’ensenyament secundari amb l’aplicació del mètode científic

Els membre del grup pertanyen als dos departaments de la facultat. El professorat forma part dels equips docents d’assignatures troncals i optatives dels graus de Geologia, Enginyeria Geològica, Ciències Ambientals i Química, així com d’assignatures dels Màsters de Geologia i Geofísica de Reservoris, Paleobiologia i Registre fòssil, i de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

Aquesta docència implica un treball coordinat per tal de dur a terme tant accions d’innovació docent dins de cada ensenyament com actuacions docents transversals entre els diferents graus.

Més informació GI-GRIMS

Responsable: Dra. Meritxell Aulinas Juncà / Dra. Elisabet Playá Pous

Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada

Comparteix-ho: