Informació general sobre estades temporals a la UB

La UB rep cada curs un gran nombre d’estudiants procedents d’altres universitats de l’Estat espanyol i de l’estranger, que volen fer-hi una estada temporal per cursar una part dels seus estudis.

Aquests estudiants poden fer una estada temporal d’un o dos semestres dins del mateix curs acadèmic, mitjançant  un programa d’intercanvi nacional, un programa d’intercanvi internacional (Erasmus, convenis bilaterals o d’altres) o mitjançant una sol·licitud individual.

Per obtenir informació general sobre aspectes relatius a les estades temporals a la UB (normatives, terminis, serveis, etc.).

La UB i el seu entorn
Com s’hi arriba, transport i mobilitat, allotjament.

Recursos lingüístics
Programa d’acollida per a l'alumnat de fora de l'àrea de parla catalana.

Responsable de relacions internacionals del centre
El vostre contacte a la facultat.

Serveis als estudiants d'estada temporal
Portal MónUB, assegurança escolar, esports, activitats culturals, solidaritat i cooperació...

Comparteix-ho:

https://www.ub.edu/portal/documents/5134193/5134518/PROGRAMA+SICUE/28626082-8a35-3234-5815-91e18535fd9d?t=1581604630311