Institucions i empreses

Institucions i empreses SUBHOME

La transferència científica i la relació amb la ciutadania són línies prioritàries d’actuació de la Facultat de Ciències de la Terra, i per  això s'impulsa el compromís social i la igualtat i s'estimula el treball col·lectiu. Altres aspectes clau són les relacions internacionals dels membres de la Facultat i els nombrosos convenis de mobilitat acadèmica que s'ofereixen als seus estudiants.

A banda de la mobilitat, les relacions externes de la Facultat s’articulen en dos eixos principals: les activitats de difusió per a futurs estudiants i persones que ja han finalitzat els estudis, i els serveis a les empreses i les administracions públiques.

La Facultat posa a disposició del món empresarial i de recerca un seguit de serveis i esdeveniments per aprofundir la transferència científica i tecnològica. Per nosaltres és un objectiu fonamental incentivar la relació amb el sector empresarial i industrial des de diferents perspectives: integrant els estudiants de la Facultat directament amb les empreses del sector mitjançant pràctiques en empreses, oferint llocs de feina als estudiants mitjançant la borsa de treball, mantenint relacions entre empreses i estudiants i fent treball en xarxa (networking) a la Fira d’Empreses, i col·laborant amb empreses per dur a terme activitats com ara la Trobada d'Estudiants de Ciències de la Terra i Empresa (TECTE).

Comparteix-ho:

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS TLN I MOBILITAT DEL SOC