Pràctiques en empreses

Són activitats formatives fetes en empreses i institucions, que afavoreixen l’adquisició de competències que preparen per a l’exercici professional de l’estudiant universitari. Les pràctiques externes poden ser:

  • Curriculars: assignatures optatives incloses en el pla d’estudis.
     
  • No curriculars: activitats acadèmiques no incloses en el pla d’estudis, però que poden constar al suplement europeu del títol segons prevegi la normativa vigent.

 

Les pràctiques es duen a terme al llarg del curs acadèmic, tot acordant prèviament el conveni i els continguts del projecte formatiu.

Pel que fa a la durada, a les pràctiques curriculars és variable segons cada pla d’estudis, i les extracurriculars poden arribar fins a 750 hores per curs acadèmic.

L’estudiant obté un tutor de la facultat i un de l’empresa, que s’han de coordinar durant el desenvolupament de les pràctiques.

Pel caràcter formatiu, no poden derivar en obligacions pròpies d’una relació laboral.

L’estudiant està cobert per l’assegurança escolar o voluntària, segons l’edat, a més de per danys a tercers. La pòlissa obligatòria es fa a través de la matrícula i la voluntària la tramita el mateix estudiant.

Informació de contacte:

correu-e:  practiques.ciencies.terra@ub.edu

Telèfon: 93 402 13 36

 

FeinaUB

Comparteix-ho:

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS TLN I MOBILITAT DEL SOC