Lloguer d'armariets

 • Informació

  Els armariets es troben situats a la planta baixa de la Facultat. La tarifa del lloguer d'un armariet per a tot el curs acadèmic és de 10 euros*. Els alumnes interessats en llogar un armariet a la Facultat, han d’emplenar el formulari i fer l’ingrés de 10 euros a l’entitat bancària CaixaBank.

  Un cop realitzat el pagament, caldrà adreçar-vos al Punt d’Informació de la Facultat i, prèvia la presentació del resguard de l’ingrés i del formulari emplenat, us lliuraran la clau de l'armariet que se us hagi assignat. Aquesta clau l’haureu de retornar en finalitzar el curs acadèmic, sempre abans del 15 de juliol de cada curs.

  En cas de que no es retorni la clau en la data establerta, l’alumne/a haurà de pagar 5 euros de penalització al següent curs, si vol tornar a utilitzar aquest servei (suplementaris a la tarifa anual de 10 euros del lloguer).

  La Facultat no es fa càrrec dels objectes guardats dins els armariets.

  * Tarifes aprovades pel Consell Social de 18/02/2018

 • Sol·licitud

  Import lloguer taquilla: 10 €

  Feu l'ingrés al número de compte: CaixaBank ES46 2100 3642 1822 0011 5006, fent constar en l'apartat concepte del full de l'ingrés C.Terra i els vostres cognoms.

  Presenteu el resguard de pagament juntament amb aquest formulari al punt d'informació i us lliuraran la clau de la taquilla assignada.

  Recordeu que la clau s'ha de tornar al finalitzar el curs acadèmic, com a molt tard el 15 de juliol, per a no tenir penalització.

Comparteix-ho:

La UB, un món de serveis