Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA)

  • OSSMA

    L’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) és la estructura tècnica de la UB dedicada a la Prevenció de Riscos Laborals, i és l’encarregada, entre d’altres, de realitzar les activitats preventives i de gestió ambiental, a fi de garantir l’adequada protecció de la seguretat i la salut dels treballadors i estudiants, i del medi ambient, en els edificis de les seves facultats.

    A la nostra facultat l’OSSMA té una especial incidència en la seguretat dels riscos laborals, la implementació dels plans d’emergència amb el simulacre anual d’incendi, el correcte funcionament de la seguretat als laboratoris i la gestió adequada de residus generats, entre d’altres.

Comparteix-ho:

La UB, un món de serveis