Borsa de treball

borsa de treball

Ocupació i Treball és la unitat de cada facultat o escola de la UB encarregada de gestionar els serveis d’ocupabilitat, ocupació i inserció laboral dels estudiants i titulats. Duu a terme de manera coordinada i autogestionada projectes i programes de millora d’ocupabilitat, així com l’organització de fires d’empresa i ocupació.

A la pàgina Ocupació i treball de la facultat s’ofereix la informació relativa a la seva estructura, la carta de serveis, les activitats i accions i les dades de contacte amb la coordinació, els tècnics i els becaris d’ocupabilitat.

Els estudiants i graduats hi poden trobar la informació sobre totes les activitats relacionades amb l’ocupació i l’ocupabilitat, i els indicadors, informes i dades sobre inserció laboral i mobilitat laboral internacional. Aquesta oficina s’emmarca dins del Servei d’Ocupació de la Universitat de Barcelona (SOUB) i té com a objectiu impulsar projectes, activitats, formació i accions de diferent tipus destinades a treballar cap a una millora de l’orientació i inserció laboral dels estudiants i titulats UB. Així mateix, té els objectius de facilitar a les empreses i entitats el contacte directe amb els estudiants i titulats, i de proveir-les d’eines per promocionar les ofertes laborals a la nostra comunitat.

 

Borsa de treball: Institucions i empreses

  • La Facultat de Ciències de la Terra i la Universitat de Barcelona busquen afavorir la relació entre l’empresa i la universitat. Per això, posen a l’abast de les empreses els seus estudiants i titulats, amb coneixements en geologia o en enginyeria geològica i amb perfils professionals adaptats als canvis constants que experimenta el mercat laboral.

    Mitjançant una aplicació, les empreses, de manera senzilla i automatitzada, poden accedir als serveis de la borsa de treball (publicació d’anuncis, autoselecció i selecció de personal) i dels convenis de pràctiques.

  • Els estudiants de la Facultat organitzen anualment unes trobades amb les empreses de geologia, amb el suport del Deganat i de la Universitat. Aquestes TEGE neixen de la inquietud per establir i reforçar vincles entre els estudiants i les empreses d’aquest àmbit.

    Les trobades es presenten amb la intenció d’il·lustrar tot l’espectre de possibles aplicacions de la geologia en la societat actual. S’obren les portes a un espai que esperem que serveixi per incrementar la interacció entre ambdós col·lectius. imatge de diagramació

    Participeu a la propera TEGE

Comparteix-ho:

La UB, un món de serveis