Sobre la Unitat de Compres

La Unitat de Compres forma part de l’Àrea de Finances de la Universitat de Barcelona. La nostra missió, de la qual en deriven les nostres funcions, és facilitar les compres de béns i serveis d’us general als usuaris de la Universitat de Barcelona. 

Funcions:

  • Establir negociacions, homologacions i acords marcs propis amb els proveïdors mitjançant els procediments establerts a la normativa legal de contractació pública. 
  • Participar en altres acords amb organitzacions, consorcis o sistemes de compres públiques, com ara el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) o la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya (CCS). 
  • Fer el seguiment i el control d’incidències dels AM subscrits. 
  • Fer el seguiment i el control de les incidències de la compra de viatges corporatius per part dels usuaris de la UB. 
  • Oferir un servei d’impremta corporativa a totes les facultats, departaments o unitats que ho sol·licitin, seguint el manual de normes gràfiques de la Universitat de Barcelona. 
  • Fer el seguiment i el control d’incidències que es puguin produir en el servei d’impressió. 
  • Realitzar les compres centralitzades que indiqui la Gerència de la UB