Principis

La Unitat de Compres té el compromís de millorar contínuament les seves pràctiques ambientals i energètiques seguint els principis següents: 

  • Impulsar, sempre que sigui possible i econòmicament viable, la compra de subministraments i serveis que permetin integrar els aspectes ambientals i d’eficiència energètica en l’activitat de la Universitat de Barcelona. 
  • Promoure la compra de productes i serveis eficients energèticament i amb un disseny que millori l’optimització energètica. 
  • Sensibilitzar els compradors de la UB i fer-los partícips d’aquests principis de gestió perquè tots els membres de l’organització els integrin en les seves activitats laborals diàries. 
  • Difondre aquests principis entre els proveïdors de subministraments de béns i serveis, que han de dur a terme la seva activitat tenint en compte les oportunitats i els riscos significatius que se’n derivin des d’una perspectiva mediambiental. 
  • Promoure les compres sostenibles respectant el mediambient.