Actes de reunió

Les actes de Consell de Departament i Comissió Permanent recullen les decisions ratificades dels òrgans col·legiats del Departament i, com a tals, són públiques per les persones que el componen.

Procediment:   

  • Per accedir a les actes en repositori virtual és necessari sol·licitar accés justificat a la secretaria de Departament (sc.dp.arts.conservacio@ub.edu).