Autorització de sortides docents

En cas d’organitzar sortides o visites amb l’alumnat fora de l’àmbit de la Facultat, és imprescindible que el professorat responsable de l'assignatura on es realitza faci comunicació prèvia al Departament i al Centre per estar cobert davant qualsevol eventualitat.

Procediment:

  • Omplir i signar el formulari disponible al web de la Facultat o la base de dades del web del Departament [doc / pdf]
  • Trametre el formulari emplenat amb totes les dades necessàries al Departament (dp.arts.conservacio@ub.edu), adjuntant el llistat d'estudiants participants en l'activitat.