Permisos d'absència

En cas de tenir necessitat d'absentar-se de manera extraordinària durant el període de docència, el PDI ha de comunicar-ho a la direcció de Departament. En els casos de permisos de 10 dies o menys, és suficient comptar amb el vistiplau de la direcció i determinar si la docència és assumida per un altre docent o no cal que sigui assumida. En el cas de permisos de 10 a 90 dies, cal comptar amb un informe positiu del Departament i el vistiplau de Cap d'Estudis del Grau on s'imparteixi docència.

Procediment: