23
feb
EcoCafès: Guillermo García-Costoya, «Noves claus per estudiar les causes de l’evolució ràpida»

Dates:

23-02-2018

Horari:

11.30 h cafè/te, 12 h seminari

Lloc:

Aula de seminaris de la Secció d'Ecologia, 5ª planta Edifici Margalef, Facultat de Biologia

Aquest divendres tindrem amb nosaltres Guillermo García-Costoya (Secció d'Ecologia i LoST group from University of Jyväskylä) que ens parlarà de:

«Noves claus per estudiar les causes de l’evolució ràpida mitjançant l’ús del sistema dels guppies de Trinitat (Poecilia reticulata)»

L'idioma del seminari serà el català.

Resum

Recents estudis han determinat que l'evolució, considerada com la quantitat de canvi en el valor mitjà d'una característica fenotípica d'una població, pot ocórrer en períodes breus de temps degut a l'acció combinada de pressions selectives i canvis en la transmissió de caràcters. Aquests processos varien en importància al llarg d'un esdeveniment evolutiu degut de l'acció de l'ambient sobre l’organisme. L’ambient pot expressar-se en la forma de factors intrínsecs (densitat) o extrínsecs (clima, altres espècies) depenent de la seva relació amb la població, actuant de forma sinèrgica o antagonística sobre la quantitat de canvi en un tret. No obstant, l’ús combinat d'ambdós tipus de factors per explicar dinàmiques evolutives ha estat rarament utilitzat.
 
Partint de la base del sistema experimental del guppy de Trinitat (Poecilia reticulata) utilitzo una descomposició matemàtica, basada en l'equació de Price, del procés evolutiu que porta aquest organisme a evolucionar cap a majors mides en enfrontar-se a diferents règims de depredació i densitat. Mitjançant aquesta aproximació, analitzo l'efecte combinat de factors intrínsecs i extrínsecs sobre els components de les històries de vida que dirigeixen l'evolució d'aquesta espècie. Per apuesta estudi l’objectiu és doble: en primer lloc donar llum sobre com i perquè els guppies evolucionen i en segon lloc aportar un precedent per a l'ús de les descomposicions matemàtiques de l'evolució en espècies capaces d'evolucionar ràpidament.

 


Comparteix-ho: