SAGA10W, arrenca la campanya oceanogràfica a l’Atlàntic Sud.

Notícies | 25-03-2021

Dilluns 8 de març, i després d’haver passat tres setmanes de confinament preventiu a Punta Arenas Xile, començà la campanya SAGA10W. És la primera campanya oceanogràfica espanyola d’aquestes característiques que es pot realitzar després que s’iniciés la pandèmia del Covid-19, i hi participen un total de 16 científics i científiques que s’embarcaran al B/O Sarmiento de Gamboa del CSIC. Des de la secció d’Ecologia del departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals (BEECA) hi participa Pol Rojas, estudiant de la Facultat de Biologia que col·labora amb el Grup de Recerca d’Oceanografia (GROc) d’aquesta secció.

 

La campanya està emmarcada dins el projecte SAGA (The South Atlantic Gateway in the global conveyor belt), que ajudarà a caracteritzar una de les components de la cinta transportadora oceànica global que està a l’Atlàntic Sud i la seva contribució a la variació climàtica global. És un projecte en el que col·laboren el Instituto de Oceanografía y Cambio Global – IOCAG (-ULPGC), l’Institut de Ciències del Mar - ICM (CSIC), El Instituto Español de Oceanografía – IEO, el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada – CICESE (México), la Universitat de Girona (UdG) i la Universitat de Barcelona (UB). La participació de la Universitat de Barcelona recau en el Grup de Recerca d’Oceanografia, integrat pels professors del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals Carles Guallar i Montserrat Vidal i amb el que col·labora en Joan Gomà, professor del mateix Departament. Pol Rojas, participant de la campanya SAGA10W, farà el seu Treball Final de Màster en el marc del projecte.

A la campanya SAGA10W també col·laboren investigadors de l’Institut Pierre Simon Laplace (IPSL) de París i de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB).

L’objectiu de la campanya és estudiar els fluxos de propietats a diferents escales a l’Atlàntic Sud. Per això a més a més de les mesures que es faran durant la campanya, en un transsecte seguint el meridià 10ºW, es fondejaran diversos instruments i es llençaran boies de deriva que permetran un monitoratge continuat de les característiques de les aigües i els corrents. El Grup de Recerca d’Oceanografia de la UB es fa càrrec de les mesures de biogeoquímica. En particular té per objectiu quantificar el transport de nutrients orgànics en els corrents de retorn de la circulació global i caracteritzar l’empremta biogeoquímica en nutrients i carboni orgànic dissolt de les masses d’aigua de l’Atlàntic Sud. Addicionalment es faran mesures en continu de la fugacitat de CO2 de l’aigua superficial que contribuiran a la base de dades de la regió.

Les dades recollides a la campanya ajudaran a caracteritzar una de les components més desconegudes de la cinta transportadora global. L’Atlàntic Sud no és només una conca de pas per a l’oceà sud; més aviat és un oceà on les masses d’aigua es transformen en gran mesura, regulant el transport de calor, nutrients i carboni entre l’equador i les altes latituds. L’oceà Atlàntic té un paper important en el clima, així que les variacions en algun component de la circulació poden tenir repercussions a escala global.

La campanya d’un mes i mig de duració finalitzarà a Gran Canària, on hi esperen arribar a finals de la setmana del 12 d’abril.

Per tal de fer ressò de la campanya l’equip científic anirà publicant notícies en un blog a mode de diari bitàcola, així com realitzarà algunes connexions en directe com el projecte de divulgació científica per a infants d’11 anys Petits Oceanògrafs de l’ICM.

Es pot seguir la posició en directe de l’embarcació Sarmiento de Gamboa a través d’aquest enllaç:

http://www.utm.csic.es/sdb/#/shipSelection

Mapa de variació de l’alçada de la superfície del mar i connectivitat a profunditat entre 1000 i 3500m, Font: Reproducció a partir de van Sebille et al (2012).

Esquema de les corrents de la cinta transportadora global a l’Atlàntic sud. Font: IOCG - ULPGC.Comparteix-ho: