Secció departamental de Botànica i Micologia

Història

La Secció de Botànica i Micologia deriva de l'antic Departament de Botànica, dirigit durant molts anys pel professor Oriol de Bolòs i Capdevila, que fou catedràtic de Fitografía y Ecología vegetal des del 1953 fins a la seva jubilació, el 1989.  La denominació d'aquesta càtedra dóna idea de la orientació científica principal que tingué el Departament durant molts anys, i que encara actualment correspon a bona part de les línies de recerca de la Secc

                                                                                                                                                                                            
  El Departament de Botànica va estar instal·lat durant molts anys a l’antic edifici de la Universitat de Barcelona, al primer pis del pati de ciències.                       Les sessions de camp amb alumnes sempre han tingut molta importància en la docència de la Botànica, com il·lustra aquesta imatge amb alumnes de l’especialitat de Botànica, el 1980.  

A partir dels anys 60, aquella primera línia de recerca es va anar complementant amb l'activitat de diferents deixebles del Dr. Bolòs (Drs. Vives, Vigo, Llimona, Cardona,…), que van desenvolupar altres camps d'estudi, gràcies al creixement de la plantilla de professors ocorreguda a la nostra Universitat durant el darrer terç del segle XX. L’any 1982, quan la Facultat de Biologia es va traslladar a l'edifici de l'avinguda Diagonal, el nombre de membres i bona part de l'estructura de les línies de recerca del Departament de Botànica eren aproximadament els mateixos que s'han mantingut fins a l'actualitat.

Així, es van anar desenvolupant la liquenologia, incloent des de la taxonomia morfològica i la documentació florística, a la bioindicació i la taxonomia mol·lecular; la micologia i l'algologia d'aigües epicontinentals, amb diferents línies d'aplicació; i la briologia. Pel que fa a l'estudi de les plantes vasculars, al costat de les línies clàssiques de florística i fitosociologia, diferents membres del Departament treballen de fa anys en l'ecologia de comunitats vegetals, en biosistemàtica, en el desenvolupament de bases de dades i de programari relatius a l'explotació i gestió de dades de biodiversitat, en la biologia de poblacions vegetals, i en agroecologia.

Els departaments de Botànica i de Fisiologia Vegetal es van unir l'any 1985 per formar el Departament de Biologia Vegetal. Actualment són dues unitats funcionals separades al Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals. Totes dues mantenen la seva pròpia dinàmica docent i de recerca, però alhora comparteixen algunes activitats en tots dos àmbits, amb assignatures impartides conjuntament i amb alguns projectes de recerca mixtos.

                       
  Herbari de la Universitat de Barcelona (BCN), instal·lat al Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal des de l’any 2001, al Campus Diagonal Sud.                                                                                       Cultiu de banc de llavors per a l’estudi de comunitats de plantes arvenses, als Camps Experimentals del Campus Diagonal Sud.  

Les col·leccions científiques generades pels membres de la Secció de Botànica i Micologia es van constituir formalment en herbari el 1983, arran del trasllat al nou edifici de la Facultat de Biologia. L’increment dels fons gràcies a l'activitat de prospecció florística i de taxonomia va fer insuficient l'espai del soterrani destinat a herbari cap a l'any 2000. En part per això, l'any 2001 es va crear l'Herbari BCN, unint el de la nostra Facultat amb el de la veïna Facultat de Farmàcia. Aquest herbari, el tercer en volum de la península Ibèrica, es va instal·lar en uns espais específicament remodelats de l'edifici Baldiri Reixac, on forma part del Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal (CeDocBiV), junt amb bibliografia especialitzada, cartografia temàtica i altres fons documentals.

Comparteix-ho:

No s'ha seleccionat cap vocabulari