Secció departamental de Fisiologia Vegetal

Història

La Secció de Fisiologia Vegetal fou creada com a departament autònom el 1949, amb el nom original de «Departamento de Anatomía y Fisiología de los Vegetales y Botánica aplicada». El primer catedràtic va ser el Dr. Arturo Caballero López, que va dirigir el departament fins a la seva jubilació, el 1989.

El Departament estava ubicat al Pati de Ciències de l’edifici de la Universitat de Barcelona a la Plaça Universitat. Durant més de 30 anys aquesta fou la seu de la recerca i la docència, bé que una part important del treball experimental - aleshores molt enfocat cap a la fisiologia de camp: producció vegetal i ecofisiologia dels conreus - es realitzava als Camps Experimentals.

L’any 1983 la Facultat de Biologia es va traslladar a la seva nova seu (rebatejada com a edifici Ramon Margalef) i, amb ella, el Departament, que va passar a ocupar les instal·lacions actuals. Llavors, el camp d’actuació del Departament ja havia quedat fixat en les àrees de recerca de fisiologia vegetal, botànica aplicada, edafologia i fitopatologia.

L’any 2015, noves lleis determinen remodelar els departaments universitaris per facilitar la coordinació i millorar la visibilitat i competència dels departaments. Arran d’això el Departament de Fisologia Vegetal va unir-se amb el de Biologia Animal, el d’Ecologia i la secció de Botànica en l’actual Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals.

Comparteix-ho: