Secció departamental de Botànica

Docència

Estudis de Grau

L’activitat docent de grau de la Secció de Botànica es porta a terme en els ensenyaments de Farmàcia i Ciència i Tecnologia dels Aliments i els ensenyaments de Nutrició Humana i Dietètica i de Ciències del Mar.
GRAU DE FARMÀCIA

Assignatures obligatòries

 • Botànica farmacèutica 
 • Iniciació al treball de laboratori
 • Treball fi de grau

 

Assignatures optatives

 • Plantes medicinals, etnobotànica i bioprospecció
 • Treball dirigit 

Assignatures obligatòries

 • Experimentació al laboratori
 • Treball de fi de grau

 

Assignatura optativa

 • Plantes d’ús alimentari

 

Assignatures obligatòries

 • Experimentació al laboratori 
 • Treball de fi de grau

 

Assignatura optativa

 • Plantes d’ús alimentari

 

Assignatures obligatòries

 • Botànica Marina
 • Treball fi de grau

 

Assignatures optatives

 • Recursos Vegetals i Productes Naturals
 • Investigació Documental
 • Anàlisi instrumental per a la Investigació i Control de Medicaments

Assignatures optatives

 • Mètodes i Tècniques en Biosistemàtica i Evolució Vegetals
 • Etnobiologia: usos i gestió tradicionals de la Biodiversitat
 • Gestió de la vida silvestre

 

Assignatures optatives

 • Biodiversitat vegetal marina
 • Usos i explotació de recursos algals marins

Assignatura optativa

 • Metodologia d'Investigació Bàsica

 

Comparteix-ho: