Sanitat Ambiental i Edafologia

Presentació Sanitat ambiental i Edafologia

A la secció departamental de Sanitat Ambiental i Edafologia s’estudia la qualitat ambiental pel que fa a la seva incidència en la salut i la qualitat de vida de les persones.

La sanitat ambiental inclou d’una banda aspectes relacionats amb la definició de la qualitat del medi (clima, soroll, contaminació lumínica...) o de la interfase del medi natural amb els ambients urbans. D’altra banda la sanitat ambiental defineix com la contaminació afecta a la qualitat de l’aire, de l’aigua i dels aliments i a més, intenta donar resposta als problemes generats per la dispersió dels contaminants pel medi ambient. Això inclou les tècniques de sanejament de les aigües residuals o la descontaminació de sòls i aigües subterrànies, a més de considerar les eines preventives i els procediments necessaris per minimitzar l’impacte de les activitats humanes.

Si bé l'activitat de la secció departamental ha anat derivant en els diversos aspectes de la Sanitat Ambiental, el nostre origen es troba en l’Edafologia, altrament dita Ciència del Sòl. Els sòls formen una part central en el medi ambient ja que en ells s’hi troba en contacte íntim entre l’atmosfera (aire), la hidrosfera (aigua) i la litósfera (sòlids). En els sòls s’hi desenvolupa una gran quantitat de processos biogeoquímics, en bona part mediats per fongs i bactèris, que permeten transformar grans quantitats de matèria (sòlids, aire i aigua) en subproductes que, en part romanen al sòl, o que poden ser exportats a d’altres compartiments ambientals (cadenes tròfiques, atmosfera i hidrosfera). De fet, els sòls es troben a la base de las cadenes tròfiques de les societat humanes y dels ecosistemes terrestres en general. També cal considerar la seva importància en el reciclatge de residus, en la regulació de la qualitat de les aigües del seu entorn, en la qualitat dels aliments que si produeixen, o fins i tot, la seva relació amb l’atmosfera com a reguladors del canvi climàtic.

Comparteix-ho: