Secció departamental de Sanitat Ambiental i Edafologia

Docència

Docència impartida pel professorat de la secció

Assignatures de grau i màster vinculades a la secció departamental. 

Biotecnologia ambiental i bioremediació

http://www.ub.edu/estudis/mastersuniversitaris/microbiologia/

 • Aigua a l'agricultura i a la ramaderia            
 • Potables i envasades
 • Aigües residuals Recursos no convencionals
 • L'Aigua a la Indústria i Serveis
 • Aigües residuals: Depuració i Recuperació de Recursos
 • Recursos no convencionals
 • Tractaments fisico-químics de l’aigua
 • Aigua i Energia
 • Aigües subterrànies

http://www.ub.edu/aigua/ca/pages/show/objects_id/241

 • Característiques i efectes dels contaminants          
 • Sòls contaminats i tècniques de sanejament
 • Gestió residus i valorització a través dels sòls
 • Tractament i reutilització d'aigües
 • Pertorbacions i rehabilitació de sols

http://www.magsa.udl.cat/ca

 • Descripció avaluació i diagnosi dels ecosistemes
 • Gestió i restauració de sòls contaminats
 • Gestió i restauració d’aqüífers

http://www.ub.edu/estudis/mastersuniversitaris/ecologiamedinatural/

 • Gestió energètica sostenible de l'aigua     

http://www.ub.edu/estudis/ca/mastersuniversitaris/energiesrenovables/presentacio    

 • Relació entre les plantes i els sòls
 • Gestió i conservació de sòls

http://www.ub.edu/estudis/es/mastersuniversitaris/agrobiologia/presentacion

Comparteix-ho:

Actualitat