Innovació docent

El nostre Departament va ser pioner en desenvolupar un projecte d'innovació per tal d'implementar l'avaluació continuada al 2007 (2007PID-UB_41). Després d'aquesta experiència, al 2014  vam reactivar la innovació en el nostre Departament per la inquietud del per tal de millorar aspectes relacionats amb la docència, implementat noves tècniques i metodologies docents, afavorint l’aprenentatge significatiu i millorant la motivació dels estudiants per les nostres matèries docents. Les principals línies d’actuació es resumeixen en:

  • Recerca i aplicació d'estratègies d'innovació docent per tal de millorar i adaptar la docència als diferents ensenyaments impartits des del Departament de CCFF (Medicina, Ciències Biomèdiques, Odontologia i Podologia).
  • Implementar noves metodologies docents per apropar la docència a les directrius proposades per ESEE: ABP, Integració de coneixements, ludificació, simulacions i rol-play, etc...
  • Implementar estratègies que permetin la integració dels coneixements de diferents assignatures de ciències bàsiques de primer i segon curs de Medicina, Odontologia, Ciències Biomèdiques i Podologia per tal d'afavorir l'aprenentatge significatiu.
  • Dotar a tots els estudiants d'eines per millorar la comunicació, empatia i la intel·ligència emocional en les relacions amb els pacients i equips de salut.

 

http://www.ub.edu/rimda/content/idccffii
 

Comparteix-ho: