IDCCFF

Innovació Docent de Ciències Fisiològiques
Presentació: 

Recerca i aplicació d'estratègies d'innovació docent per tal de millorar i adaptar la docència als diferents ensenyaments impartits des del Departament de Ciències Fisiològiques CCFF i afins (Medicina, Ciències Biomèdiques, Odontologia, Podologia i Infermeria).

Implementar noves metodologies docents per apropar la docència a les directrius proposades per ESEE.

Implementar estratègies que permetin la integració dels coneixements de diferents assignatures de ciències bàsiques de primer i segon curs de Medicina, Odontologia, Ciències Biomèdiques Podologia i Infermeria per tal d'afavorir l'aprenentatge significatiu.

Dotar els estudiants de Ciències de la Salut d'eines per millorar la comunicació, empatia i la intel·ligència emocional en les relacions amb els pacients i equips de Salut.

Objectius de l'activitat del grup:

Partint del concepte que la motivació és la base d'un bon aprenentatge, el nostre grup d'innovació té varis objectius principals:

1. Impulsar metodologies d'aprenentatge actiu i autònom que impliquin una major participació per part de l'alumnat com l’Aula inversa o el TBL (Team based Learning) que a la vegada afavoreix l’aprenentatge cooperatiu.

2. Promoure l'aprenentatge significatiu mitjançant la integració de coneixements de diferents assignatures.

3. Proporcionar contextos reals, mitjançant la metodologia PBL, APS o simulacions, on els estudiants puguin aplicar els seus coneixements i treballar competències transversals que afavoreixin la seva futura pràctica professional.

4.-Implementar metodologies actives i que fomentin la participació i la motivació mitjançant la utilització del joc i d’aproximacions relacionades amb processos de gamificació.

5.-Utilització de diverses tècniques i eines d’aprenentatge amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge significatiu i consolidar els coneixements com la utilització de infografies, Wikis, Mapes conceptuals i eines interactives tipus 5hp

Breu descripció de les accions de millora i innovació docent portades a terme

El nostre Departament va ser pioner en desenvolupar un projecte d'innovació per tal d'implementar l'avaluació continuada (2007PID-UB_41).

Després d'aquesta experiència, vam reactivar la innovació en el nostre Departament amb els projectes següents:

1) Aproximació a la Teràpia Gènica mitjançant ABP (Aprenentatge Basat en Problemes), 2014PID-UB/028.

2) Incorporació dels aprenentatges que aporten els pallassos d'hospital en la formació del graduat en Medicina, 2014PID-UB/066.

Amb aquests projectes van aconseguir motivar i implantar metodologies on els estudiants eren subjectes actius i responsables del seu propi aprenentatge i conscienciar-los, a més de treballar competències transversals imprescindibles per a seva pràctica professional.

Aquests projectes es van realitzar en diferents edicions i es van anar millorant a la vegada que s’incorporaven als plans docents i s’ampliaven a altres ensenyaments dels Departament.

El projecte de mentoria i/o ensenyament entre iguals en l'assignatura Bioquímica i Biofísica de primer de Podologia 2015PID-UB019 es va realitzar durant dues edicions però el context de pandèmia va fer no s'implantés de forma definitiva. Per altra banda, es van provar altres estratègies com Iniciar un projecte d'integració de les assignatures de Fisiologia, Bioquímica i Biofísica del primer curs de Podologia 2015 PID-UB/017 per tal de treballar de forma conjunta competències transversals i afavorir la integració de coneixements en un context professional. Aquesta estratègia va tenir molt èxit i bons resultats i s'ha estat realitzant en els últims anys com estratègia de motivació i millora de l’aprenentatge significatiu.

En l’actualitat, les línies d’innovació del grup s’han ampliat gràcies a les diferents iniciatives RIMDA de Centre i de docència Mixta, amb diferents projectes actius de ABP, Gamificació, Aula Inversa, TBL i Simulació.

El nostre grup consolidat, degut a la tasca desenvolupada pels diferents components i gràcies a la transversalitat i col·laboració amb altres Departaments del Campus de la Salut amb els que compartim la nostra docència, s’ha ampliat i actualment tenim col·laboracions amb professors del Departament de Departament de Patologia i Terapèutica Experimental, Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica, Ciències Clíniques i també col·laborem amb professors de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

Els professors del nostre grup han participat de forma activa en diferents propostes RIMDA de Centre i de docència Mixta incorporant algunes de les línies propostes en projectes d’innovació actius i també arrel de la seva experiència han participat com a formadors i han organitzat jornades de innovació en docència de la Bioquímica.

Proposta d'actuacions d'innovació docent previstes pels propers anys:

La línia d’ABP (Aprenentatge Basat en Problemes) s'ha consolidat com a metodologia activa en l'assignatura de Teràpia Gènica i Molecular dels ensenyaments de Medicina i Odontologia i també s’ha ampliat a la Fisiologia de Podologia i a l’Anatomia de l’ensenyament d’Infermeria.

El projecte "Incorporació dels aprenentatges que aporten els pallassos d'hospital en la formació del graduat en Medicina" s’ha consolidat a l’assignatura optativa de Pallapupes de Medicina amb un gran èxit de participació.

En els propers anys hi ha diferents línies d’actuació com la millora de l’aprenentatge de conceptes i habilitats mitjançant la utilització de gamificació i la simulació o jocs de rol, especialment en la docència pràctica. 2020PID-UB/030 i 2019PID-UB/005.

Altres projectes relacionats amb l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) a l’ensenyament de l’Anatomia d’Infermeria 2019PID-UB/004

També hi ha noves propostes que estan sent elaborades com a nous projectes d’Innovació pel proper curs relacionats amb l’Aprenentatge-Servei, TBL (Team Based Learning), Aula Inversa i Gamificació.

Codi UB: 
GINDOC-UB/157
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Manzano Cuesta, Anna
Membres del grup: 
Anna Vidal Alabró
Santiago Ambrosio Vialé
Pepita Giménez Bonafé
Daniel Iglesias Serret
Jordi Bermúdez Mas
Núria Lloberas Blanch
Virgina Nunes Martínez
Esther Prat Pedrola
Ekaitz Errasti Murugarren
Avelina Tortosa Moreno
Josefina Martínez Soler
Áurea Navarro Sabaté
Carolina Isabel Pimenta
Pablo M. Garcia-Roves
José Luís Rosa López
Francesc Ventura Pujol
José Carlos Perales Losa
Raúl Estevez Poveda
Hector Gaitán Peñas
Joan Sala Gastón
Arturo Martínez Martínez
Ana Mª Cosialls
Eloi Montañez
Ana Méndez Zunzunegui
Xavier Vallvé Martínez
Jordi Llorens Baucells
Vanessa Soto Cerrato
Andres Méndez Lucas
Concepció Soler Prat
Sonia Vanina Forcales Fernandez
Joan Manils Pacheco
Juan José Rojas
Ismael Sánchez Vera
Ester González Sánchez

Projecte/s del Grup

2022PID-UB/040
Coordinació: Ekaitz Errasti Murugarren
Estat: Actiu
2020PID-UB/030
Coordinació: ANNA MANZANO CUESTA
Estat: Actiu
2020PID-UB/001
Coordinació: Anna Vidal Alabró
Estat: Finalitzat
2019PID-UB/004
Coordinació: Navarro Sabaté, Àurea
Estat: Finalitzat
2019PID-UB/005
Coordinació: Navarro Sabaté, Àurea
Estat: Finalitzat
2015PID-UB/017
Coordinació: Manzano Cuesta, Anna
Estat: Finalitzat
2015PID-UB/019
Coordinació: Vidal Alabró, Anna
Estat: Finalitzat
2014PID-UB/066
Coordinació: Ambrosio Viale, Santiago
Estat: Finalitzat
2014PID-UB/028
Coordinació: Manzano Cuesta, Anna
Estat: Finalitzat