IDCCFF

Innovació Docent de Ciències Fisiològiques
Presentació: 

Recerca i aplicació d'estratègies d'innovació docent per tal de millorar i adaptar la docència als diferents ensenyaments impartits des del Departament de CCFFII (Medicina, Ciències Biomèdiques, Odontologia i Podologia).

Implementar noves metodologies docents per apropar la docència a les directrius proposades per ESEE.

Implementar estratègies que permetin la integració dels coneixements de diferents assignatures de ciències bàsiques de primer i segon curs de Medicina, Odontologia, Ciències Biomèdiques i Podologia per tal d'afavorir l'aprenentatge significatiu.

Dotar els estudiants de Medicina d'eines per millorar la comunicació, empatia i la intel·ligència emocional en les relacions amb els pacients i equips mèdics.

Objectius de l'activitat del grup

Partint del concepte que la motivació és la base d'un bon aprenentatge, el nostre grup d'innovació té 3 objectius principals:

1. Impulsar metodologies d'aprenentatge actiu i autònom que impliquin una major participació per part de l'alumnat. 

2. Promoure l'aprenentatge significatiu mitjançant la integració de coneixements de diferents assignatures.

3. Proporcionar contextos reals, mitjançant la metodologia PBL i APS, on els estudiants puguin aplicar els seus coneixements i treballar competències transversals que afavoreixin la seva futura pràctica professional.

 

Breu descripció de les accions de millora i innovació docent portades a terme (detall dels darrers 3 anys):

El nostre Departament va ser pioner en desenvolupar un projecte d'innovació per tal d'implementar l'avaluació continuada (2007PID-UB_41).

Després d'aquesta experiència, fa dos anys vam reactivar la innovació en el nostre Departament amb els dos projectes següents: 

1)Aproximació a la Teràpia Gènica mitjançant ABP (Aprenentatge Basat en Problemes), 2014PID-UB/028.

2)Incorporació dels aprenentatges que aporten els pallassos d'hospital en la formació del graduat en Medicina, 2014PID-UB/066.

 

Proposta d'actuacions d'innovació docent previstes pels propers dos anys:

Continuació del projecte "Aproximació a la Teràpia Gènica mitjançant ABP (Aprenentatge Basat en Problemes)", 2014PID-UB/028, en l'assignatura de Teràpia Gènica i Molecular dels ensenyaments de Medicina i Odontologia.

Continuació del projecte "Incorporació dels aprenentatges que aporten els pallassos d'hospital en la formació del graduat en Medicina". 2014PID-UB/066. 

Iniciar un projecte de mentoria i/o ensenyament entre iguals en l'assignatura Bioquímica i Biofísica de primer de Podologia per tal d’homogeneïtzar els coneixements bàsics entre estudiants d'accessos acadèmics diversos.

Iniciar un projecte d'integració de les assignatures de Fisiologia, Bioquímica i Biofísica del primer curs de Podologia per tal de treballar de forma conjunta competències transversals i afavorir la integració de coneixements en un context professional.

Codi UB: 
GINDOC-UB/157
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Manzano Cuesta, Anna
Membres del grup: 
Anna Vidal Alabró
Helga Simon Molas
Santiago Ambrosio Vialé
Josefa Giménez Bonafé
Daniel Iglesias Serret
Jordi Bermúdez Mas
Joan Gil Santano
Virgina Nunes Martínez
Esther Prat Pedrola
Isabel Fabregat Romero
Avelina Tortosa Moreno
Josefina Martínez Soler
Áurea Navarro Sabaté
Jesús García Cano
Carolina Isabel Pimenta
Cristina Sánchez de Diego
Pablo M. Garcia-Roves
Pau Gama Pérez
José Luís Rosa López
José Carlos Perales Losa
Raúl Estevez Poveda
Joan Sala Gastón
Arturo Martínez Martínez

Projecte/s del Grup

2020PID-UB/030
Coordinació: ANNA MANZANO CUESTA
Estat: Actiu
2020PID-UB/001
Coordinació: Anna Vidal Alabró
Estat: Actiu
2019PID-UB/004
Coordinació: Navarro Sabaté, Àurea
Estat: Actiu
2019PID-UB/005
Coordinació: Navarro Sabaté, Àurea
Estat: Actiu
2015PID-UB/017
Coordinació: Manzano Cuesta, Anna
Estat: Finalitzat
2015PID-UB/019
Coordinació: Vidal Alabró, Anna
Estat: Finalitzat
2014PID-UB/066
Coordinació: Ambrosio Viale, Santiago
Estat: Finalitzat
2014PID-UB/028
Coordinació: Manzano Cuesta, Anna
Estat: Finalitzat