Recerca

Cinc grups de recerca, nombrosos projectes competitius de recerca finançats per institucions europees, estatals i regionals I la participació en xarxes internacionals de recerca posen en relleu que l’activitat de recerca que es desenvolupa al Departament en els àmbits de la Ciència Política, el Dret Constitucional i la Filosofia del Dret és important i de qualitat. L’existència de línies de recerca consolidades I els resultats en termes de publicacions (tant en editorials nacionals i internacionals de prestigi com en revistes científiques indexades), així com les activitats de disseminació I transferència de coneixement demostren no només un alt nivell de excel·lència, sinó també un alt potencial de creixement.

Comparteix-ho: