Biotecnologia Ambiental (BA)

Director: Joan Mata Álvarez

Investigadors: Dr. Ricard Torres Castillo, Dr. Joan Dosta Parras, Dr. Sergi Astals García

Línies de recerca:

  • Tractaments biològics aeròbics i anaeròbics d'aigües residuals urbanes i industrials, incloent eliminació biològica de nutrients (N i P) i tractaments amb membranes
  • Digestió anaeròbica de residus orgànics (fangs de depuradora, fracció orgànica de residus municipals, purins, residus de cultius energètics, ...), incloent pretractament i la seva codigestió.
  • Fermentació de residus orgànics per produir productes d’alt valor afegit
  • Compostatge de residus sólids orgànics urbans i industrials
  • Processos de membrana per recuperar nutrients d'aigües residuals.
  • Precipitació d’estruvita per recuperar fòsfor d'aigües residuals.
  • Modelització i simulació de processos biològics (eliminació de matèria orgànica i nutrients, digestió anaeròbica, ...).
  • Ecologia microbiana i bioestadística per la comprensió i optimizació del processos biològics.