GIDQACCS

Grup d’Innovació Docent Química Analítica als Ensenyaments de Ciències i Ciències de la Salut
Presentació: 

El grup d’innovació docent consolidat “Química Analítica en els ensenyaments de Ciències i Ciències de la Salut” (QACCS) vol col·laborar activament en el canvi de cultura docent universitària que sorgeix a partir de la Declaració de Bolonya i que ha donat lloc a l’EEES.

L’objectiu principal del grup d’innovació es centra, en el disseny d’activitats i de recursos i a l’aplicació de noves metodologies i d’instruments per l’aprenentatge de la matèria Química Analítica.

A més el grup està elaborant diferents recursos uns dirigits a facilitar el procés d’aprenentatge dels estudiants i altres dirigits al professorat, posant a la seva disposició un recull d’experiències de professors de química de diverses universitats en la utilització de noves metodologies docents.

Codi UB: 
GINDOC-UB/111
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Barbosa Torralbo, José
Membres del grup: 
Jacinto Guiteras Rodríguez
José Fermín López Sánchez
Maria Victòria Sanz Nebot
Anna Rigol Parera
Elisabet Fuguet Jordà
Dolores Barrón Bueno
Àngels Sahuquillo Estrugo
Estela Giménez López
Fernando Julián Benavente Moreno
Susana Amezqueta Perez,
Montserrat Mancera Arteu
Laura Pont Villanueva
Roger Peró Gascón