Matèries

Matèria Crèdits Caràcter

Literatura 24 FB

Llengua 18 FB

Llengua Clàssica 6 FB

Idioma Modern 6 FB

Lingüística 6 FB

Història i Crítica de la Literatura Espanyola del Segle XX. Moviments Intel·lectuals i Literaris 12 OB

Història i Crítica de la Literatura Espanyola Moderna (XVII i XIX). Moviments Intel·lectuals i Literaris 18 OB

Literatura Hispanoamericana 12 OB

Història i Variació de l'Espanyol 36 OB

Anàlisi i Descripció Lingüística de l'Espanyol 36 OB

Història i Crítica de la Literatura Espanyola de l'Edat d'Or. Moviments Intel·lectuals i Literaris 18 OB

Literatura Espanyola Medieval 12 OB

Llengua Espanyola i la seva Variació / Nivells d'Anàlisi Lingüística de l'Espanyol / Historiografia Lingüística / Temes i Gèneres en la Literatura Espanyola de l'Edat d'Or / Temes i Gèneres en la Literatura Espanyola del Segle XX / Comentari de Textos Hispànics 30 OT

Treball de Grau 6 OB

CRÈDITS TOTALS 240

 

Les matèries es desglossen en assignatures de 6 o 12 crèdits. El pla d'estudis per assignatures es pot trobar a la pàgina web del centre.

Comparteix-ho: