Perfil d'accés

És interessant i recomanable que tinguis:

Capacitat de comprensió i expressió orals i escrites. 
Capacitat de treball. 
Capacitat crítica i de raonament lògic, de relació de conceptes, de síntesi i d'anàlisi. 
Memòria, bon hàbit de lectura i curiositat intel·lectual. 
Interès i curiositat per les llengües i les literatures. 
Coneixements de la llengua i la literatura d'especialització, com també d'altres llengües estrangeres i instruments d'informàtica bàsica.

Comparteix-ho: