Màsters i Postgraus

  • El camp de l'òptica i la fotònica és a l'avantguarda de moltes aplicacions tecnològiques, que inclouen la tecnologia de la informació i les telecomunicacions, aplicacions en la medicina i en la indústria, metrologia i detecció i també recerca avançada.
    L'objectiu és proporcionar formació general i de qualitat en els diferents àmbits de la fotònica, considerant tant els aspectes fonamentals com els aplicats i tecnològics, i desenvolupar capacitats que permetin l'alumnat incorporar-se al teixit industrial i a centres de recerca.

  • L'objectiu principal del màster se centra a proporcionar una formació sòlida i interdisciplinària que permeti afrontar els reptes plantejats en les noves fronteres del desenvolupament científic i tècnic en camps emergents amb una forta transversalitat, com són la nanociència i la nanotecnologia.

  • L'objectiu és dotar als alumnes d'una formació sòlida en el camp de la meteorologia i les ciències atmosfèriques, combinant aspectes fonamentals - com ara la meteorologia física, la  dinàmica atmosfèrica,  el clima i canvi climàtic, i la micrometeorologia - i de caire pràctic, en particular la predicció del temps, el tractament de dades i la teledetecció. A més de la formació bàsica en meteorologia, el màster proporciona els coneixements i la metodologia de les aplicacions principals de la meteorologia com a servei a la població: la predicció de canvis en el clima, la modelització de la contaminació, la influència en el medi ambient i els impactes sobre els sectors socioeconòmics.

  • La posada en valor del medi ambient, la preocupació per l'escalfament global i la necessitat de reduir la dependència de les energies fòssils ha portat al primer pla les energies renovables i els conceptes d'estalvi i eficiència energètica. Aquest és un màster oficial de caràcter científic i tecnològic, que forma professionals per inserir-se directament en el món laboral en diferents camps com la gestió, l'auditoria, la planificació energètica i els impactes socioeconòmics i mediambientals de les noves energies. A més, també serveix de preparació per aprofundir amb posterioritat en el coneixement de les diverses tecnologies de la sostenibilitat mitjançant la recerca i la realització de tesis doctorals.

  • El Màster en Ciència i Gestió Integral de l'Aigua és un Màster Oficial i transversal de la Universitat de Barcelona, coordinat per l'Institut de Recerca de l'Aigua. El seu objectiu és abordar tots els aspectes de l'aigua des d'una perspectiva holística, des d'aquells vinculats amb la seva distribució i qualitat, fins aquells essencialment legals. Per aquest motiu el seu professorat pertany a un ampli ventall de Facultats a fi de que els alumnes tinguin els experts més adequats per cada matèria. El màster, impartit per la tarda, té una duració de dos anys i gaudeix també d'una important part pràctica, ja sigui a laboratoris com en sortides de camp. Recentment s'ha associat al Màster de l'Aigua que s'imparteix a Montpellier, el que permet obtenir una doble titulació a aquells alumnes que estiguin interessats. 

  • El Màster en Climatologia Aplicada i Mitjans de Comunicació té una trajectòria de més de 20 anys des de que va nèixer com Postgrau de Climatologia Aplicada, i des del seu inici ha estat coordinat pel Dr. Javier Martín Vide, de la Facultat de Geografia, i la Dra. Maria del Carme Llasat, de la Facultat de Física. Aquesta doble coordinació li ha conferit sempre un caràcter multidisciplinar que permet donar als alumnes una amplia visió de la meteorologia i la climatologia i els seus diferents camps d'aplicació. Pel seu format en seminaris, conferències i blocs temàtics, impartits a partir de mitja tarda, durant dos anys, és compatible amb el món laboral i s'adreça a qualsevol graduat i llicenciat que tingui uns coneixements bàsics en la matèria, si bé usualment els seus alumnes són geògrafs, ambientòlegs, fisics i enginyers.

Comparteix-ho: