destacat inici

El Departament de Fonaments Clínics va ser creat per acord del Consell de Govern de la UB el 21 de setembre del 2016 quan es va reorganitzar algunes unitats de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut que estaven incloses en altres departaments de la Facultat. Està ubicat en el campus Clínic on desenvolupa la major part de les seves activitats. El reglament departamental va ser aprovat al setembre del 2016 pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona.

El nostre departament inclou les unitats d’Anatomia Patològica, Farmacologia Medicina Preventiva i Salut Pública (Bioestadística), Microbiologia i Radiologia i Medicina Física que corresponen a cinc àrees de coneixement diferents.

La major part dels seus professors estan involucrats en projectes de recerca en diferents grups competitius i molts d’ells també en tasques assistencials en l’Hospital Clínic.