Secció departamental de Microbiologia, Virologia i Biotecnologia

Microbiologia, Virologia i Biotecnologia

presentacio microbiologia

La primera Càtedra de Microbiologia de les Facultats de Ciències d'Es­panya es va crear a la Universitat de Barcelona el 1963. Tenia una orien­tació diferent de la dels ensenya­ments de Microbiologia que es cur­saven a les Facultats de Medicina, Farmàcia i Veterinària. Constituïa la primera vi­sió global dels microor­ganismes per a tota la biologia i es­pecialment estava en relació amb l'extraordinari desenvolupament re­cent de la bioquímica i de la genètica. En realitat, i amb molt poc retard, corresponia a un procés que ja s'havia iniciat en els països científicament més avançats.

El Dr. Ramon Parés va guanyar la nova Càtedra de Microbiologia de la Universitat de Barcelona el 1964. Llavors es va iniciar la història del que més tard seria el Departament de Microbiologia de la Facultat de Biologia, creat l’any 1968.

Encara que amb uns mitjans molt escassos fins a finals de la dècada dels 60, es va anar constituint un nucli d'investigadors al voltant de la fisiologia i la genètica bacteriana.

A partir dels primers anys de la dècada dels 70 el Departament es va anar normalitzant en comparació als departaments d'Universitats d'altres països d'arreu del món, tant pel que fa a la formació pel professorat en altres centres, generalment de l'estranger, com per la constant relació internacional. A la dècada dels 80, amb el trasllat a la nova facultat i poc més tard amb la posada en marxa de la llei de la ciència, podríem dir que el Departament és homologable a departaments de microbiologia d'altres Universitats europees o nord-americanes, tant pel que fa a la recerca com pel que fa als resultats de la mateixa.

Les reformes estructurals dutes a terme per la Universitat de Barcelona l’any de 2016 van transformar l’antic Departament en l’actual Secció de Microbiologia, Virologia i Biotecnologia del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística.

Des de la implantació de l’espai europeu d’educació superior, la Secció ha consolidat una oferta docent amb una elevada demanda en 6 graus, 9 màsters i un programa d’excel·lència de doctorat.

La recerca a la Secció s'articula majoritàriament al voltant de la bacteriologia, la biotecnologia i la virologia, amb temes tant de recerca bàsica com d'aspectes aplicats. La diversitat de l'activitat de recerca és una de les riqueses de la secció, ja que sens dubte dóna la possibilitat d'afrontar alguns dels principals reptes de la microbiologia del present segle.

Comparteix-ho: