Secció departamental d'Estadística

Estadística

presentacio estadistica

La secció d'Estadística de la Universitat de Barcelona està formada per més de 30 professors/es i investigadors/es de l'àrea de l'Estadística i lnvestigació Operativa. Una característica important de la secció és la formació multidisciplinària dels seus membres, majoritàriament són doctors i llicenciats/graduats en matemàtiques, estadística o en biologia, però també en medicina o enginyeria. L'embrió de l'actual secció va ser la Unitat Docent de Bioestadística del Departament de Genètica de la Facultat de Biologia, del qual va segregar-se el 1986 per formar el Departament d’Estadística fins al 2016 quan arran de la reestructuració dels diferents departaments de la UB es va crear el Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística del que formem part actualment.

La vocació transversal de l'estadística com a disciplina i de la secció d'Estadística en particular es veu també reflectida en la variada docència en què intervé. La secció imparteix diverses assignatures als Graus de Bioinformàtica, Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Ciències Biomèdiques, Ciències del Mar, Enginyeria Química, Estadística i Geologia. Així mateix, participa en diversos Màsters com el: d’Agrobiologia Ambiental, de Biodiversitat, de Bioinformàtica i Bioestadística, dBiomedicina, de Ciència i Gestió Integral de l'Aigua, de Desenvolupament i Innovació d'Aliments, d’Estadistica i Investigació Operativa, de Gestió i Restauració del Medi Natural, d’Oceanografia i el de Gestió del Medi Marí. A més a més, diversos membres formen part del grup d’innovació docent consolidat STATMEDIA.

La recerca de la secció comprèn diferents àrees de l’estadística, algunes amb una orientació més teòrica i d’altres més aplicada. Aquest fet és un reflex de la pluralitat d'interessos científics dels seus investigadors/es. Algunes de les àrees en les quals es treballa són l’anàlisi multivariant, l’aprenentatge automàtic, la bioinformàtica o el disseny d’experiments, entre altres.  Com a temàtiques particulars d’interès es troben l’anàlisi integrativa de dades òmiques, l'estudi de les inversions cromosòmiques com a adaptació dels organismes al canvi climàtic, comprendre la transmissió i expressió dels gens en malalties psiquiàtriques, l’estudi de la microbiota, la relació entre metabolòmica i nutrició o l’adaptació d’invertebrats marins, entre d’altres. Tota aquesta recerca es desenvolupa en el si de projectes competitius (AGAUR, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades etc).

La transferència de coneixements relacionats amb l'estadística és un dels punts de treball important i que realitzem a través de col·laboracions científiques, cursets, seminaris de formació, cursos d'extensió universitària i projectes amb institucions i empreses sota la gestió de la Fundació Bosch i Gimpera. També participem en la divulgació de l’estadística mitjançant llibres de divulgació, petits vídeos o infografies que s’emmarquen dins les activitats del grup GRBIO divulga o xerrades adreçades a centres de secundària a través del projecte “Per a què serveix l’Estadística?” de la UB Divulga.

Comparteix-ho: