Secció departamental de Genètica Biomèdica, Evolutiva i del Desenvolupament

Genètica Biomèdica, Evolutiva i Desenvolupament

Intro Genètica Biomèdica, Evolució i del Desenvolupament

La secció de Genètica Biomèdica, Evolutiva i del Desenvolupament de la UB ha crescut molt aquests darrers anys, des de que el primer catedràtic de Genètica del País, Antoni Prevosti, hi fos capdavanter, tant a nivell de recerca com en quantitat i qualitat docent. S’ubica a l’edifici Prevosti de la Facultat de Biologia i compta actualment amb una plantilla fixa de més de 25 catedràtics/es, professors/es titulars i agregats/des, juntament amb els professorat contractat, investigadors/es Galindo, Cajal, Beatriu de Pinós, UE i altres figures postdoctorals, doctorands/es, personal tècnic i PAS, que conformen una de les unitats més grans de la UB, amb més d’un centenar de persones treballant i interaccionant en docència, recerca, transferència i divulgació.La recerca de la secció comprèn diferents àrees de la genètica, algunes centrades en coneixement bàsic i d'altres amb un enfocament més aplicat: la genètica evolutiva, que es centra en l'estudi de l'evolució anivell molecular; la genètica del desenvolupament, que estudia la bases cel·lulars i genètiques del desenvolupament; l'evo-devo, que identifica els mecanismes del desenvolupament que originen canvis evolutius; la genètica humana, centrada en l'estudi i teràpia de diferents patologies; la bioinformàtica, transversal a moltes àrees, i la biotecnologia, que estudia sers vius per a l’obtenció de productes de valor terapèutic o industrial. A nivell quantitatiu, els índexs de productivitat són molt alts, i sobretot ho son els índexs d’eficiència (outpout/input). La tasca docent global representa més de 6000 hores per curs acadèmic, amb assignatures impartides als Graus de Biologia, Ciències Biomèdiques, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals, o Bioinformàtica, i la participació en diversos Màsters, com el Màster de Genètica i Genòmica, el Màster de Biodiversitat, el Màster de Biomedicina, el Màster en Biotecnologia Molecular i el Màster en Educació.
Comparteix-ho: