Detall

Lectura de tesi doctoral: Roser Álvarez Klee

Nutritional Status in China during the Maoist Period (1949-1976)
Avís | 26-11-2021

Lectura de tesi doctoral

Roser Álvarez Klee

Nutritional Status in China during the Maoist Period (1949-1976)

 

Director: Dr. Ramon Ramon-Muñoz (Universitat de Barcelona)
Tutor: Dr. Enric Tello (Universitat de Barcelona)
Tribunal: president, Dr. Jun Kajima (Keio University); secretari, Dr. Carles Brasó Broggi (Universitat Oberta Catalunya) ; vocal, Dr. Daniel Gallardo Albarrán (Wageningen University)

Lloc: Sala de Recepcions i també telemàtica. Qualsevol persona interessada en participar a l’acte de defensa publica telemàtica ho haurà̀ de sol·licitar amb una antelació́ mínima de 48 hores a través del següent formulari: https://forms.office.com/r/ChT8BrBywU
Hora: 9:00 hores


Comparteix-ho: